Krzysztof Góźdź

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej

Stanowisko: Profesor

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
Profesor - Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.gozdz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8020-1675