dr hab. Agnieszka Czechowicz (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Historii Literatury Staropolskiej

Stanowisko: Profesor KUL

2019

Prace licencjackie
 • Edycja krytyczna epitalamium Pawła Mankiewicza „Hymenæus abo wiersz godowy, przyjacielskie powinszowanie zacnej parze, J[ego] M[oś]ci Panu Jakubowi Gizy [...] i Jej M[oś]ci Pannie Barbarze Kleinpolownie, związkiem nierozdzielnym małżeństwa świętego [...] zjednoczonej [...]"
Prace magisterskie
 • Poezja ulicy - w poszukiwaniu lirycznego rapu (studium przypadków)
 • Metafizyka słabości w ,,Krzyżowcach" Zofii Kossak

2017

Prace licencjackie
 • Miecz, który ma dwa ostrza. Przeznaczenie w świecie Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego
 • Cudowność chrześcijańska i pogańska w "Krzyżowcach" Zofii Kossak

2016

Prace licencjackie
 • Wyobraźnia konceptystyczna w Nowym Zaciągu Wacława Potockiego

2012

Prace licencjackie
 • "Odwrócone konwencje" - proza Andrzeja Sapkowskiego wobec baśni, legendy i mitu.
 • Zmysłowe doświadczanie świata w "Księdze obrotów'' Tomasza Różyckiego
 • Kreacja podmiotu w "Nieczynnym" Marcina Świetlickiego
 • Tylko "Wiersz". Różewicz, Wiedemann, Sosnowski.
 • Motyw ucieczki w powieści "Gnój" Wojciecha Kuczoka