dr hab. Agnieszka Czechowicz (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Historii Literatury Staropolskiej

Stanowisko: Profesor KUL

Zainteresowania naukowe, obszary badań:

 

  • Twórczość Wacława Potockiego;
  • Wczesnonowożytna poezja epicka i jej teorie;
  • Alegoria i alegoryczny wymiar eposów, romansów heroicznych i poematów romansowych;
  • Inspiracje czarnoleskie w poezji XVII wieku;
  • twórczość religijna polskiego baroku: źródła inspiracji i korzenie wyobraźni.

 

Profil Academia