Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
"Bracia! Ilu nas jest, podajmy sobie ręce, a zmurszała warownia runie bezpowrotnie..." - postulatywny charakter twórczości Malwiny Meyersonowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Zagadnienia bytowe duchowieństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w ustawodawstwie Kościoła łacińskiego oraz w statutach Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej z 1997 r.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL
Ustanie prawa karania w prawie kanonicznym w przypadku śmierci sprawcy. Rys historyczno-prawny
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Opanowanie jako kategoria duchowa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Kiedy osoba konsekrowana modli się źle?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Wolność zrzeszania się osób wykonujących zawody artystyczne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki o administracjiPrawo
dr hab. Wojciech Wytrążek
Christian religion in contemporary European culture: Through the lenses of Joseph Ratzinger [Chrześcijaństwo we współczesnej kulturze Europy – rozważania na bazie poglądów Josepha Ratzingera]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaKulturoznawstwoReligioznawstwo
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
(Kein) Doppeltes Grab?Zur Metaphorik des deutsch-jüdischen Dialogs im Werk von Barbara Honigmann, Monika Maron, Katja Petrowskaja und Mirna Funk [Podwójny grób? Metaforyka dialogu niemiecko-żydowskiego w twórczości B. Honigmann, M. Maron, K. Petrowskiej i M. Funk]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Duchowość eklezjalna wobec zagrożeń utylitaryzmu i konsumizmu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
"Die humorvolle Erzählung von Schrecken". Das künstlerische Credo von Peter Turrini in seiner Publizistik und seinen Interviews ["Humorystyczne opowiadanie o lękach" - Artystyczne credo Petera Turriniego w jego publicystyce i wywiadach]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk
Alfred Polgars Bemerkungen zum Wesen des Theaters und der Theaterkritik [Uwagi Alfreda Polgara na temat teatru i krytyki teatralnej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk
Adopcja jako droga do rodzicielstwa – od diagnozy do przysposobienia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuPsychologia
Ks. mgr Jarosław Czapliński
Szpitalna codzienność doktora Strusia - medycyna i literatura według Krystyny Modrzewskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Pod niebem tożsamości życia i śmierci... Jak rozmawiać z uczniami o doświadczeniach z czasów wojny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Emmy Máčelová-van den Broecke. Aardenburg 30 maart 1921 - Wassenaar 23 januari 2012 [Emmy Máčelová-van den Broecke, Aardenburg 30 marca 1921 - Wassenaar 23 stycznia 2012]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Wilken Engelbrecht prof. KUL
Krajowe klastry kluczowe w polityce regionalnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Polityka administracyjna państwa w odniesieniu do autostrad i dróg ekspresowych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Dominik Tyrawa
Aspekty konsumpcyjne w zachowaniach użytkowników ubieralnej technologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoNauki o mediachSocjologia
dr hab. Małgorzata Gruchoła
Johan Huizinga in tschechischer Übersetzung [Johan Huizinga w czeskim tłumaczeniu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Wilken Engelbrecht prof. KUL
Davida Smitha rzeźbiarska inskrypcja przestrzeni (BHS)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Wybrane asWspółpraca transgraniczna jednostek samorządu terytorialnego w systemie polskiej administracji publicznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Dominik Tyrawa
Uwarunkowania osiągnięćmłodych kobiet-związek poczucia własnej skuteczności z osiągnięciami akademickimi
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
Archiwum Zygmunta Ławrynowicza w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Bibliologia i informatologiaHistoria
mgr Barbara Zezula
„Ja dawno już wyemigrowałem z emigracji”. Obraz polskiej emigracji pojałtańskiej w świetle Dzienników Zygmunta Ławrynowicza
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Bibliologia i informatologiaHistoria
mgr Barbara Zezula
Ecological Connectivity Protection according to the European Union and Polish Law [Ochrona łączności ekologicznej według prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Piotr Zacharczuk
Ignacego Domeyki świadectwo wiary (na przykładzie Moich podróży)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
Małgorzata Nowak
Na szlakach polskości. Między tradycją a nowoczesnością
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaNauki o polityce
dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – perspektywa osób nieaktywnych zawodowo
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaSocjologia
dr Dorota Jegorow
P. Benedictus [Weber] SchP, [Jan] Engel. Synfonia in C (edycja źródłowa)
Książka naukowa nierecenzowana
Rok: 2017
HistoriaKompozycja i teoria muzyki
Ks. dr Dariusz Smolarek
Znaczenie liczby w kazusie ratowania życia. Dyskusja wokół stanowiska Johna Taureka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 27106 zweryfikowanych pozycji.