Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Co odczytuje i o czym opowiada antropologia? Kilka uwag na temat wybranych aspektów wyobraźni antropologicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Socjologia
dr hab. Adam Szafrański
Sprawozdanie z przebiegu konferencji naukowej "Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska" Lublin, KUL 24-26 kwietnia 2017 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Konferencja in memoriam Zyta Gilowska
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2018
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Zmiany w ustroju politycznym Wielkiej Brytanii na przełomie XX i XXI wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o polityce
dr Grzegorz Ronek
Broń jądrowa w strategii bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o bezpieczeństwie
dr Grzegorz Ronek
Polityka bezpieczeństwa energetycznego Rosji
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki o bezpieczeństwie
dr Grzegorz Ronek
Liberał kaznodzieją. Spostrzeżenia na marginesach trzech oracji funeralnych Stanisława Kostki Potockiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
The /r/ which Dies Hard – A Diachronic Look at the Developments of the Rhotic Sound in Selected Celtic, Germanic and Romance Languages [/r/ łatwo się nie poddaje - diachroniczne spojrzenie na rozwój dźwięku rotycznego w wybranych językach celtyckich, germańskich i romańskich ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Krzysztof Jaskuła
Refleksja nad relacją: literatura a religia w krytyce literackiej Geoffreya Hartmana
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Physician-patient communication in healthcare facilities [Komunikacja lekarz-pacjent w placówkach służby zdrowia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediachNauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki o zdrowiu
mgr Katarzyna Drop
Wychowanie w rodzinie w narracji ojca
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
Ciało i duch. Glosa do paraleli dzienników Zofii Nałkowskiej i Marii Dąbrowskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
La carretera del Gólgota: el martirio de sacerdotes en Rosas (Gerona) durante la Guerra Civil Española [Droga na Golgotę: męczeństwo kapłanów w Roses (Girona) w czasach hiszpańskiej wojny domowej.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr Pablo de la Fuente de Pablo
artykuł "Problematyczna pozycja prawa rzymskiego po II wojnie światowej w państwach socjalistycznych - przypadek Czechosłowacji"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Bożena Czech-Jezierska
Wat eene moeder lijden kan door Hendrik Conscience in het Pools. Vertaling of adaptatie? [Wat eene moeder lijden kan Hendrika Consciena w j. polskim. Tłumaczenie czy adaptacja?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
mgr Marcin Lipnicki
Casimir Pulaski in Polish-American Press in the 1800s [Kazimierz Pułaski na łamach XIX-wiecznej prasy]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
Memuarystyka Podola, Wołynia i Kijowszczyzny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
HistoriaLiteraturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
A New Definition of t-Entropy for Transfer Operators [Nowa definicja t-entropii dla transfer-operatorów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Matematyka
dr hab. Victor Bakhtin prof. KUL
Dostęp do opieki zdrowotnej migrujących obywateli w państwie przyjmującym Unii Europejskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Wiatr Narcyz
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Sichrawa Roman
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Sichrawa Kazimierz
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Ryś Zbigniew
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Piechowicz Jerzy
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Kozaczka Adam
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Długopolski Stanisław
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Ćwikowski Stanisław
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Związek samooceny ze skutecznością tranzycji z systemu edukacji na rynek pracy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Paweł Kot
Źródła historyczna i opracowania naukowe (Wybór źródeł do historii relacji polsko-rosyjskich w XVII wieku)
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
Źródła historyczne i opracowania naukowe (Wybór źródeł do historii relacji polsko-rosyjskich w XVIII wieku)
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29185 zweryfikowanych pozycji.