Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Davida Smitha rzeźbiarska inskrypcja przestrzeni (BHS)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Uwarunkowania osiągnięćmłodych kobiet-związek poczucia własnej skuteczności z osiągnięciami akademickimi
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
Archiwum Zygmunta Ławrynowicza w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Bibliologia i informatologiaHistoria
mgr Barbara Zezula
„Ja dawno już wyemigrowałem z emigracji”. Obraz polskiej emigracji pojałtańskiej w świetle Dzienników Zygmunta Ławrynowicza
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Bibliologia i informatologiaHistoria
mgr Barbara Zezula
Ecological Connectivity Protection according to the European Union and Polish Law [Ochrona łączności ekologicznej według prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Piotr Zacharczuk
Ignacego Domeyki świadectwo wiary (na przykładzie Moich podróży)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
Małgorzata Nowak
Na szlakach polskości. Między tradycją a nowoczesnością
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
FilozofiaNauki o polityce
dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Znaczenie liczby w kazusie ratowania życia. Dyskusja wokół stanowiska Johna Taureka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Teologiczna ocena "bioenergoterapii"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
D. Muszytowska (red.), Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju edytorstwa, badań językoznawczych i translatorskich (Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2015)
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr Tomasz Bąk
Studies on the removal of Cd ions by gastrointestinal lactobacilli [Studies on the removal of Cd ions by gastrointestinal lactobacilli]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Mikrobiologia
dr Tomasz Skrzypek
Cnota w twórczości Zbigniewa Herberta
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Finanse
dr Piotr Sołtyk
Wychowanie do życia wspólnego w świetle Ratio formationis marianorum
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Zadłużenie gospodarstw domowych a dynamika wydatków konsumpcyjnych w krajach OECD po wybuchu kryzysu finansowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanse
dr Piotr Bolibok
Słowo Boże jako towar. O sposobach przedstawiania i reklamowania w internecie współczesnych edycjii Biblii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
JęzykoznawstwoNauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Małgorzata Nowak
Listy Marka Celiusza Rufusa o "zemście doskonałej" (Cic. Fam. 8, 12-17)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Agnieszka Dziuba prof. KUL
Dialog czy dwa monologi? Koncepcja prezentacji zbiorów sztuki w Muzeum Katedralnym w Wurzburgu
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
Historia sztuki
dr hab. Aneta Kramiszewska
Zbywalne i niezbywalne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Rola i miejsce kobiety w polityce w perspektywie współczesnych mediów w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o mediach
dr Olga Białek-Szwed
Pomiędzy baśniowością a polityką - o twórczości Marty Hirschprung
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
"My łatwo znajdziemy wspólny język". Michał Łesiów i Taras Franko
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
JęzykoznawstwoKulturoznawstwo
dr Dagmara Nowacka
Absolwenci i przyjaciele WPPKiA
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki o administracjiPrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
«Dla ogniska domowego» – powieść kryminalna w twórczym dorobku Iwana Franki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Cechy osobowości a preferencja typu kultury organizacyjnej u osób we wczesnej dorosłości.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o zarządzaniuPsychologia
dr Paweł Kot
Chrześcijaństwo jako czynnik integracji społeczno - duchowej całej ludzkości. Implikacje pedagogiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
Antropologiczne uwarunkowania ars moriendi
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Pedagogika
Ks. dr Marek Jeziorański
Bevordering van interculturele competentie in het universitair vertaalonderwijs
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Muriel Waterlot
Od bożków do celebrytów czyli idol w kulturze. Ogólnopolska konferencja naukowa "Idol w kulturze" KUL, Lublin, 12 V 2016
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Duchowość małżenstw niesakramentalnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o rodzinieNauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
Ogółem w bazie dostępnych jest: 27627 zweryfikowanych pozycji.