Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ (1595-1640) z Sarbiewa k. Płońska
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Wiesław Pawlak prof. KUL
Degradacja moralna więźniów w niemieckich obozach koncentracyjnych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Sabina Bober
Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w ratowanie Żydów w czasie Holocaustu na przykładzie sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia
dr hab. Sabina Bober
Syria Past and Present [Syria: Przeszłość i Teraźniejszość]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o bezpieczeństwieNauki o polityce
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Podróżopisanie Anny Frajlich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Choroba alkoholowa jako czynnik ryzyka wystąpienia traumy w rodzinie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o rodzinieNauki o zdrowiuPsychologia
dr Bernarda Bereza
Bóg istnieje – moja argumentacja teistyczna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Z czym do młodzieży? Wprowadzenie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Legal Aspects of the Management of Church Property [Prawne aspekty zarządzania majątkiem kościelnym]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Kaleta
Formacja w nowej rzeczywistości. Refleksje o początkach seminarium
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Nigel Biggar, In Defence of War, Oxford: OUP 2013
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Podstawowe pojęcia etyczne konfucjanizmu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Intelektualne korzenie Muzeum II Wojny Światowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Rhetorical Syncrisis in the Johannine Presentation of Jesus and Peter [Rhetorical Syncrisis in the Johannine Presentation of Jesus and Peter]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr Adam Kubiś
Model realizacji kariery: perspektywa indywidualnych wartości i postaw
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Pedagogika
dr Beata Jakimiuk
Z czym do młodzieży? Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Arabia Saudyjska: dymisje, aresztowania, kryzys, wojna
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki o bezpieczeństwieNauki o polityce
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Passivisation of Polish Object Experiencer verbs vs. the unaccusativity hypothesis (part 2) [Pasywizacja czasowniow z Eksperiencerem w dopełnieniu a hipoteza o ich nieakuzatywności (część 2)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Rodzina i szkoła. O współpracy nauczycieli-wychowawców z rodzicami w procesie edukacji wczesnoszkolnej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Pedagogika
dr Lidia Pietruszka
Plener "Przestrzeń miasta" - Chełm 1978
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Opowieści o tradycji dla dzieci z „Okienka na Świat” (1937-1939)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Wielkanocne obrzędy i tradycje muzyczne na Podkarpaciu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EtnologiaHistoria
dr Kinga Strycharz-Bogacz
Chrześcijaństwo w religiiności ludowej - 1050 lat po Chrzcie Polski. Wprowadzenie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EtnologiaKulturoznawstwoNauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Wykorzystanie zwierząt do celów edukacyjnych i rozrywkowych. Próba oceny teologicznomoralnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Nowe formy zachowań społecznych wobec i pod wpływem mediów oraz nowych technologii: analizy porównawcze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
KulturoznawstwoNauki o mediachSocjologia
dr hab. Małgorzata Gruchoła
Arabia Saudyjska: Filar stabilności czy źródło problemów w polityce bliskowschodniej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o polityce
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Aktywizacja młodzieży akademickiej w procesie przygotowania do kariery
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Pedagogika
dr Beata Jakimiuk
Formacja rodzin do zadań apostolskich w Kościele
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Nauki o rodzinieNauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
Dyskretny urok wstydu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Compounding in Polish and the absence of phrasal compounding [Compounding in Polish and the absence of phrasal compounding]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
prof. dr hab. Bogdan Szymanek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 26580 zweryfikowanych pozycji.