Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Fallen Angels [Fallen Angels]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Astronomy and Astrology [Astronomy and Astrology]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Aramaic Levi Document [Aramaic Levi Document]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Institute of Pastoral Theology and Catechetics [Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki]
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
A Historical Outline of the Faculty of Theology 1918-2018.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Bóg jest Bogiem żywych
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Napora
Słowo aktualne. Przepowiadanie a kwestie społeczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Michał Wyrostkiewicz prof. KUL
Chrzest sakramentem wiary w wypowiedziach Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Kulbacki prof. KUL
Liturgia jako «theologia prima». Kierunki i najważniejsze osiągnięcia badań nad liturgią na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła I
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Bogusław Migut prof. KUL
The Eucharist as a Sacrament of Christian Initiation: Historical-Liturgical Aspects [Eucharystia sakramentem chrześcijańskiej inicjacji. Aspekt historyczno-liturgiczny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Bogusław Migut prof. KUL
Miłosierdzie zasadą duszpasterstwa? Walory i ryzyka pastoralnej wizji papieża Franciszka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Młodzież wobec wiary, powołania i Kościoła. Drogowskazy dla duszpasterstwa młodzieży w świetle Dokumentu finalnego ze spotkania przedsynodalnego (Rzym, 19-24 marca 2018 r.)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Marek Fiałkowski prof. KUL
Ofiary rzezi czy męczennicy za wiarę? O możliwości prowadzenia procesów beatyfikacyjnych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historiaprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Franz Fühmann - twórca przegrany?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Homo religiosus. Twórczość religijna Stanisława Moniuszki w kontekście jego postawy życiowej i wobec dziewiętnastowiecznego kryzysu muzyki kościelnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Marek Bebak
Biskup Marian Fulman i diecezja lubelska u progu odzyskania niepodległości przez Polskę i powrotu bernardynów do Radecznicy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Research on Folk Religiosity in the Department of Religious Studies and Missiology KUL [Badania nad religijnością ludową w Katedrze Religiologii i Misjologii KUL]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Agricultural and biotechnological applications resulting from trophic plant-endophyte interactions [Rolnicze i biotechnologiczne zastosowania wynikające z troficznej interakcji roślina-endofit]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Wstęp (Czytanie współczesności 2)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Artysta czy kreator? O Brunonie Schulzu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Czujne istnienie w doczesności. Jeszcze raz o dominancie w poezji Bolesława Leśmiana
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Komunijno-trynitarna pozycja Ducha Świętego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Paleta teologii współczesnych
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Między Bogiem, prawem i wolnością
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Szacunek dla ciała osoby ludzkiej. Spojrzenie teologa moralisty
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
W kierunku medycyny personalizowanej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL
Miejsca święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL
Preface [Przedmowa]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Komunizm w przestrzeni muzealnej Uwagi o książce Anny Ziębińskiej-Witek "Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej"
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34953 zweryfikowanych pozycji.