Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Zwischen 'Annäherung und Distanz'. Zur Rezeption Franz Fühmanns in Polen [Pomiędzy zbliżeniem a dystansem. Recepcja Franza Fühmanna w Polsce]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjent polityki spójności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Wybór króla a charyzmat władzy monarszej na przykładzie elekcji z roku 1764
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak
Skąd się wzięły nazwy obecnych dzielnic i osiedli Lublina
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Anna Czapla
Deutsche rhetorizitätserzeugende Abtönungspartikeln und ihre polnischen Äquivalente [Niemieckie retoryczne partykuły modalne i ich polskie ekwiwalenty]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
Instytucje postępowania celnego
Skrypt dydaktyczny
Rok: 2017
dr hab. Jan Izdebski
"Niebo do wynajęcia". Przestrzenie sacrum we współczesnym dramacie (na wybranych przykładach)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Literaturoznawstwo
dr Joanna Michalczuk
Dispositional middles in English and Polish with detours into other Slavic languages [Dyspozycyjne struktury medialne w angielskim i polskim z uwagami o innych językach słowiańskich]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Anna Malicka-Kleparska prof. KUL
Odpowiedzialność za znęcanie nad członkiem rodziny - wybrane problemy związane z ochroną prawną
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Damian Gil
Anna Kalisz, Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa, Warszawa 2016 (Wydawnictwo Difin) ss.239
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Prawo
dr Damian Gil
Ewa Kruk, Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji prawa do oskarżenia uprawnionego oskarżyciela w polskim procesie karnym, Lublin 2016, Wydawnictwo UMCS, ss. 411
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Prawo
dr Damian Gil
Infinitatem te video. La conception de l'Infinite de Dieu dans le traite 'L'Icone ou la vision de Dieu' [Infinitatem te video. La conception de l'Infinité de Dieu dans le traité 'L'Icone ou la vision de Dieu']
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Filozofia
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Stosowanie trybów szczególnych w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową - czy to w ogóle możliwe?,
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Damian Gil
Motivation and training initiation: Evidence from Poland [Motywacja a podejmowanie szkoleń: Badania polskie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Nauki o zarządzaniuPsychologia
dr hab. Mariola Łaguna prof. KUL
Choroba alkoholowa zagrożeniem i wyzwaniem współczesności. Część II
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Małżeństwo jako podstawa szczęśliwej rodziny. Perspektywa systemowa
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Znaczenie miłości w budowaniu szczęśliwego związku. Perspektywa psychologiczna
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Oblicza wiary. Światło w mrokach życia
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologicznePsychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Oblicza wiary. Bez nadmiernych emocji
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologicznePsychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Oblicza wiary. Święci na drogach życia
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologicznePsychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Oblicza wiary. Dar Niebios
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologicznePsychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Oblicza rodzinnego domu. Bez miłości w sercu trudno wyznawać Chrystusa.
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki teologicznePsychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Horror psychologii
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Religijny system znaczeń a jakość relacji małżeńskiej na poziomie ogólnym oraz na poziomie pary
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Wprowadzenie do: "Studia nad sztuką renesansu i baroku" t. 12
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Historia sztuki
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Dłonie zmienione w narzędzia Bożych rąk. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Prałatowi Andrzejowi Ziółkowskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin, 50. rocznicy święceń kapłańskich oraz zakończenia pracy duszpasterskiej w parafii Trójcy Świętej w Korfantowie
Książka popularyzująca naukę
Rok: 2017
Nauki teologicznePsychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Uczestnicy Światowych Dni Młodizeży o Polsce i Polakach
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Psychologia
dr hab. Jacek Śliwak prof. KUL
Motivation and training initiation: Evidence from Poland [Motywacja a podejmowanie szkoleń. Wyniki z Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Psychologia
mgr Emilia Mielniczuk
English 7 (Workbook) [English 7 (zeszyt roboczy)]
Skrypt dydaktyczny
Rok: 2017
dr hab. Liliya Morska prof. KUL
English 8 (4th year of study) [English 8 (czwarty rok nauczania)]
Skrypt dydaktyczny
Rok: 2017
dr hab. Liliya Morska prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 27197 zweryfikowanych pozycji.