Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Persecution of heretics [Prześladowania heretyków]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Dworzanie obcego pochodzenia wśród dworzan konnych króla Zygmunta Starego w latach 1518-1526. Część druga: Znaczenie dworzan cudzoziemców w działaniach militarnych dworu królewskiego w latach 1519-1521 z perspektywy Rejestrów popisowych dworzan konnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Andrzej Gładysz
Kazimierz Drohomirecki, Jan Hryckowian, Mieczysław Widaj. Trzech sędziów z "reakcyjną przeszłością", "realizujących dyktaturę proletariatu"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Rola i znaczenie polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości w stosunkach polsko-rosyjskich
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
Organic Versus Conventional Raw Cow Milk as Material for Processing [Mleko konwencjonalne a ekologiczne jako materiał do produkcji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Teaching Simultaneous Interpreting during the COVID-19 Pandemic: A Case Study [Nauczanie tłumaczenia symultanicznego podczas pandemii: studium przypadku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Joanna Mirek
WebClass jako narzędzie do kontroli i oceny postępów w nauce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Wojciech Malec
Pyridine Derivatives—A New Class of Compounds That Are Toxic to E. coli K12, R2–R4 Strains
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka
dr inż. Rafał Lizut
STUDIO COMPARATIVO DELLE PAROLE COMPOSTE E POLIREMATICHE NEL LINGUAGGIO ITALIANO E POLACCO [ANALIZA PORÓWNAWCZA ZŁOŻEŃ I ZESTAWIEŃ W POLSKIM I WŁOSKIM JĘZYKU MEDYCZNYM]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
חורבנות .Żydowskie klęski w poezji Aleksandra Wata
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Pastoralne wskazania Anastazego Synaity na podstawie wygłoszonej homilii Oratio de Sacra Synaxi
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
Ks. dr Dariusz Piasecki
Dziecko Holokaustu jako bohater-narrator w Królestwie Szczepana Twardocha
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Odpamiętywanie polsko-żydowskie. Szkice – Studia – Interpretacje
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Zespół obrazów w dawnym dominikańskim sanktuarium św. Zofii w Zofiborze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Российский период жизни профессора Александра Коссовского [Rosyjski okres życia profesora Aleksandra Kossowskiego] [[Rosyjski okres życia profesora Aleksandra Kossowskiego]]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Grzegorz Misiura
Demontage des Vertrauten. Deutschland als Nicht-Ort und Fremde in Ulrich A. Boschwitz’ Roman „Der Reisende“ (1938/2018) [Utrata miejsca antropologicznego. Niemcy jako nie-miejsce w powieści Ulricha A. Boschwitza "Der Reisende" [Podróżny](1938/2018)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
„…nie chciałbym tego zaprzepaścić”. O nieznanym epizodzie z dziejów przyjaźni Zygmunta Haupta z Marią i Józefem Czapskimi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Influence of Religious Faith on Economic Growth and the Environment [Wpływ wiary religijnej na ekonomię i środowisko]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki o kulturze i religiinauki o Ziemi i środowiskunauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Duch miłości w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Motywy chrześcijańskie w twórczości Siemiradzkiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Agnieszka Kuczyńska
Erinnerung im Gepäck. Maxim Billers Roman "Sechs Koffer " [Wspomnienia w bagażu. Powieść Maxima Billera "Sechs Koffer"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Znaczenie „znaków czasu” w dialogu Kościoła ze światem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr hab. Marek Fiałkowski prof. KUL
Emmanuela Małyńskiego ziemiański projekt powiązania ładu życia domowego i politycznego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Sieć sakralnych obiektów cerkiewnych w granicach współczesnej Polski
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
historia
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Papież Franciszek a ewangelicyzm
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Idziemy do Ciebie Jezu. Poradnik metodyczny dla przygotowujących do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej. Rok 3
Podręcznik szkolny
Rok: 2021
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL
Krakowska kurtyna Henryka Siemiradzkiego: alegorie i rebusy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Agnieszka Kuczyńska
Neutralność etyczna państwa – ideał czy fikcja?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz prof. KUL
Wokół osoby i myśli Orygenesa
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Maksymy wojenne markiza de la Miny
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
historia
dr Marcin Karkut
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39751 zweryfikowanych pozycji.