Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Sobre las circunstancias del ascenso a capitán por méritos de guerra de Francisco Franco [O okolicznościach Francisco Franco awans na kapitana za zasługi wojenne ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Naczelne idee programu nauki religii z 1958 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
RYWALIZACJA I PYTANIE O ROZEZNAWANIE DUCHÓW: PNEUMATOLOGICZNY PRZYCZYNEK DO ZAKREŚLENIA EKUMENICZNYCH HORYZONTÓW
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr Łukasz Mudrak
Individuale, collettiva, globale: la rappresentazione della malattia e i suoi sensi traslati [Indywidualna, zbiorowa, globalna: reprezentacja choroby i jej sensy metaforyczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
An Ghaeilge trí Shúile an Rúisigh sna 1780í: Сравнительные Словари Peter Simon Pallas [An Ghaeilge trí Shúile an Rúisigh sna 1780í: Сравнительные Словари Peter Simon Pallas]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
The Crown Sejm in the Jagiellonian Era (1386–1572). The Birth, Development, ‘Golden Age’. [The Crown Sejm in the Jagiellonian Era (1386–1572). The Birth, Development, ‘Golden Age’ (Sejm koronny w czasach jagiellońskich (1386–1572). Narodziny, rozwój, „złoty wiek"). ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Wewnętrzny nurt
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
Pastoral Support for Married Couples and Families during the Pilgrimages of John Paul II to Poland [Duszpasterskie wsparcie małżeństw i rodzin podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Filastriusz z Brescii - Księga różnych herezji. Wstęp, tłumaczenie z języka łacińskiego i opracowanie
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
A jeśli Ratzinger ma rację w sprawie wiarygodności?
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2022
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
Selected spontaneous phonological processes in the prehistory and history of English: an element-based approach [Wybrane spontaniczne procesy fonologiczne w prehistorii i historii języka angielskiego - analiza elementarna]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Krzysztof Jaskuła prof. KUL
Porozumienie Republiki Armenii i Republiki Azerbejdżanu z 9 listopada 2020 r. w sprawie Górskiego Karabachu – charakter prawny oraz implikacje polityczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Obrzędy i zwyczaje Wielkiego Tygodnia i Okresu Paschalnego w Prawie Kościoła Łacińskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL
Status prawny kuracjusza jako osoby korzystającej z rehabilitacji leczniczej w systemie ubezpieczenia społecznego rolników
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Prawne aspekty honorowania i posługiwania się papieskimi orderami i odznaczeniami w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Współpraca FAO i UE w zapewnieniu „Zielonego Ładu” i realizacji Agendy 2030
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
SOBRE LA EDICIÓN DE LA PRATTICA MANVALE DELL’ARTIGLIERIA DE LUIS COLLADO (1606). COPIA, TRADUCCIÓN Y RETRADUCCIÓN EN LA COMPOSICIÓN DE UNA OBRA PÓSTUMA [O EDYCJI PRATTICA MANVALE DELL’ARTIGLIERIA LUISA COLLADO (1606). KOPIA, TŁUMACZENIE I RETRADUCJA W KOMPOZYCJI UTWORU POŚMIERTELNEGO ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Interactive HGIS platform union of lublin (1569): A geomatic solution for discovering the Jagiellonian heritage of the city [Interaktywny związek platform HGIS z Lublina (1569): Geomatyczne rozwiązanie do odkrywania jagiellońskiego dziedzictwa miasta]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
Una panoramica sui documenti medici italiani con commento linguistico [Przegląd włoskich dokumentów medycznych z komentarzem ]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
Models of State Ethical Neutrality in Selected Areas of Social Life [Modele neutralności etycznej państwa wobec wybranych obszarów życia ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz prof. KUL
Lie Detection and Blindness: Research in Pandemic Times [Rozpoznawanie kłamstwa a niepełnosprawność wzrokowa: badanie w czasie pandemii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Jolanta Sak-Wernicka
Neologismen in coronatijd - een steekproef [Neologizmy w czasie korony - próbka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Bas Hamers
Czy kuhnowska koncepcja rewolucji naukowej adekwatnie opisuje rozwój fizyki? Uwagi na temat monografii Wojciecha Sadego.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
filozofia
prof. dr hab. Zenon Roskal
“¡Oh españoles, de cortesía y de milicia soles!”: la recepción, la influencia, la traducción y la publicación del Tratado de la artillería del capitán Diego Ufano en Polonia [„O Hiszpanie, uprzejmość i wojskowe słońca!”: Recepcja, the wpływ, tłumaczenie i publikacja traktatu artyleryjskiego, Kapitana Diego Ufano w Polsce ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Totus Tuus Renewed - John Paul II [Totus Tuus odnowione]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Kazimierz Pek
Vandaag heeft hij weer een pesthumeur, wat een klerelijer is dat toch! Over de historische invloed van pandemieën op Nederlandse verwensingen [Dziś znów jest w cholernie złym humorze, co za zaraza! O historycznym wpływie pandemii na holenderskie przekleństwa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Target Attainment in the Production of English Vowels by Polish Students: The Influence of Language Instruction in the Time of Covid-19, Imitation, and Musicality [Target Attainment in the Production of English Vowels by Polish Students: The Influence of Language Instruction in the Time of Covid-19, Imitation, and Musicality]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
Zasada miłosierdzia w duszpasterstwie rodzin według nauczania papieża Franciszka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Joanna Nucińska
Elementy napoleońskiego systemu wojny w Bitwie Warszawskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historia
dr Marcin Baranowski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 40803 zweryfikowanych pozycji.