dr hab. Agnieszka Czechowicz (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Historii Literatury Staropolskiej

Stanowisko: Profesor KUL

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2021/2022

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
ONLINE09:10 - 10:50 T Konsultacje konsultacje
CZWARTEK
CN-20210:00 - 11:40 T Historia literatury staropolskiej
zajęcia hybrydowe
ćwiczenia
CN-10111:40 - 13:20 T Analiza retoryczna tekstów użytkowych ćwiczenia
ONLINE16:40 - 18:20 T Spotkanie z nieznanym. Epika wczesnonowożytna i wyprawy w obce kraje konwersatorium

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień