Proszę podać nazwisko pracownika:
Nazwisko:
Imię (opcjonalne):

System umożliwia wyszukanie informacji o prowadzących zajęcia dydaktyczne w roku akademickim: 2016/2017 lub pracownicy administracji posiadający indywidualne strony WWW. Nie uwzględnione są osoby przebywające na urlopach oraz pracownicy naukowi nie prowadzący zajęć dydaktycznych.