dr hab. Agnieszka Czechowicz

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Katedra Historii Literatury Staropolskiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.