dr Mark Ó Fionnáin

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
I Katedra Filologii Celtyckiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr