dr Mark Ó Fionnáin

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
I Katedra Filologii Celtyckiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2023


Książka naukowa recenzowana

 • Colour Terminology in Modern Irish: A Comparative Study

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • Proofreading of English-Language Abstracts for Roczniki Humanistyczne
  [Weryfikacja językowa angielskojęzycznych streszczeń artykułów przyjętych do publikacji w Rocznikach Humanistycznych]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członkostwo w redakcji czasopisma
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

 • Dr. Paul McNamara
 • Dr. Piotr Szczypa
 • Dr. Marzena Keating

Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu

 • Wywiad radiowy: An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra
 • Dzień Celtycki

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • An Ghaeilge trí Shúile an Rúisigh sna 1780í: Сравнительные Словари Peter Simon Pallas
  [w:] EIGSE-A JOURNAL OF IRISH STUDIES

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • Proofreading of English-Language Abstracts for Roczniki Humanistyczne
  [Weryfikacja językowa angielskojęzycznych streszczeń artykułów przyjętych do publikacji w Rocznikach Humanistycznych]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członkostwo w redakcji czasopisma
  [w:] Roczniki Humanistyczne 6: Językoznawstwo

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Back in Black? On Yellow, Black and Blue People in Irish.

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Dr. Fearghal McGarry
 • Dr. Ellen Rowley

Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu

 • Dzień Celtycki
 • Wywiad radiowy: An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • The Celtic Languages in the Сравнительные Словари – An Introduction
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • An Aimsir Fháistineach: Samplaí den Ghaeilge i Scéalta Ficsin Eolaíochta agus Fantaisíochta
  [An Aimsir Fháistineach: Przykłady Języka Irlandzkiego w Science Fiction i Fantasy ]

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • Proofreading of English-Language Abstracts for Roczniki Humanistyczne
  [Weryfikacja językowa angielskojęzycznych streszczeń artykułów przyjętych do publikacji w Rocznikach Humanistycznych]

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Roczniki Humanistyczne t. 69/2021 z.11 special issue, Celtic languages: a formal and functional perspective
  [Roczniki Humanistyczne t.69/2021 z.11 specjalny Języki celtyckie: perspektywa formalna i funkcjonalna]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • 50 Shades of Grey? On liath and glas in Irish

Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu

 • A History of Ireland in 100 Words: Language into Lives

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Scottish Gaelic in Peter Simon Pallas’s Сравнительные Словари
  [w:] Anglica. An International Journal of English Studies

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • A Polish gaze at the Northern Irish conflict and its social aftermaths in Aleksandra Łojek’s Belfast. 99 ścian pokoju (Belfast. 99 peace walls)
  [w:] Polish-AngloSaxon Studies
 • Characterising the alternative and polar questions of Irish
  [w:] Linguistics Beyond and Within

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Orange Lemons, Yellow People, Brown Oranges: Language Contact and Changes in the Basic Irish Colour Term ‘buí’
  [w:] Academic Journal of Modern Philology
 • Opportunities Seized: from Tolstóigh to Pelévin
  [w:] Studia Celto-Slavica

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Rats, Wraiths and Railways - The Irish Language in Science Fiction and Fantasy
  [Szczury, Widma i Koleje Żelazne - Język irlandzki w Science Fiction i Fantasy]

Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

 • Weryfikacja językowa angielskojęzycznych streszczeń artykułów przyjętych do publikacji w Rocznikach Humanistycznych

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Centres and Peripheries in Celtic Linguistics
  [Centra i peryferia w językoznawstwie celtyckim]

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • The 3rd Lublin Celtic Colloquium

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Celtic Languages in the Сравнительные Словари
 • Irish and Scottish Gaelic as presented in Peter Simon Pallas’s Сравнительные Словари

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Dr Eoghan Ó Raghallaigh

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

 • Dr. Paweł Jan Hamera

2018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • ‘The Future’s Bright, the Future’s Orange!’ On the translation of the colour ‘orange’ into Irish
  ["Przyszłość jest świetlana, przyszłość jest pomarańczowa!" O tłumaczeniu słowa "pomarańczowy" na irlandzki]

Tłumaczenie książki

 • K.O.S.T.K.A

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • ‘Erzo-Shotlandskiy’ in Peter Simon Pallas’s Сравнительные Словари
 • Orange lemons, yellow people, brown oranges: Language contact and the Irish colour term ‘buí’

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Dr. Fearghal McGarry
 • Dr. Róisín Healy
  [Dr Roisin Healy]

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

 • Prof. Piotr Stalmaszczyk

Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja międzynarodowa

 • Grant Rządu Irlandii

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Spásbháid, spásárthaí and spáslonga: Issues of Terminology in the Translation of Sci-Fi and Fantasy into Irish
  [w:] Między Oryginałem a Przekładem

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Liam Ó Rinn: aistritheoir ildánach
  [Liam Ó Rinn: kolorowy tłumacz]
  [w:] Translation Ireland

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • The 2nd Lublin Celtic Colloquium: Centres and Peripheries in Celtic Studies
  [The 2nd Lublin Celtic Colloquium: Centres and Peripheries in Celtic Studies ]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The early concept of the Celtic colour term glas and its subsequent semantic diversification in Welsh and Irish
 • The Final Frontier – The Irish Language in Sci-Fi and Fantasy
  [The Final Frontier – The Irish Language in Sci-Fi and Fantasy]
 • An Imeallchríoch dhonn dheireanach: an Ghaeilge i scéalta ficsin eolaíochta agus fantaisíochta

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Pat Quigley
 • Dr Méabh Ní Fhuartháin
 • Gerard Keown
 • Louis de Paor

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

 • Dr Barry Keane
 • Dr Paul McNamara

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa II stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • The Gift That Keeps on Giving: The Three Standards of Irish

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Freedom, real and unreal, in Air Cuan Dubh Drilseach
  [Wolsność, realna i nierealna w: in Air Cuan Dubh Drilseach]

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

 • Éirí Amach na Cásca agus an Pholainn
  [Powstanie Wielkanocne i Polska]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • New Trails and Beaten Paths in Celtic Studies
  [Nowe szlaki i utarte ścieżki w celtologii]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • 1916 in Polish newspapers and Poland as an inspiration for Ireland
 • Liam Ó Rinn: a European Gael
 • Opportunities seized: From Tolstóigh to Pelévin

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Blue squirrels, green skies and grey grass: the colour ‘glas’ in Irish and Welsh

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

 • Erasmus+

Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja międzynarodowa

 • Grant Rządu Irlandii
 • Grant Rządu Irlandii

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Dzień Celtycki

2015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Na Ceithre Máistrí: Chekhov, Turgenev, Tolstoy and Pushkin and the translation of Russian into Irish
  [Na Ceithre Máistrí: Czechow, Turgieniew, Tołstoj and Puszkin i tłumaczenie z rosyjskiego na irlandzki]
 • An Irish Solution to an Irish Problem: The (Neverending) Issue of Standardising Irish
  [Irlandzkie rozwiązanie irlandzkiego problemu: (niekończąca się) kwestia standaryzacji języka irlandzkiego]

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • The 1st Lublin Celtic Colloquium: New Trails and Beaten Paths in Celtic Studies

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The Gift That Keeps on Giving: The Three Standards of Irish
 • The Future’s Bright, the Future’s Orange! On the translation of the colour orange into Irish

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • páslonga, spásárthaí and spásnaomhóga: on the Translation of Sci-Fi and Fantasy into Irish

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Dzień Celtycki

2014


Książka naukowa recenzowana

 • Translating in Times of Turmoil
  [Tłumaczenia w czasach zawirowań]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Księgi Narodu 'Irlandzkiego': Adam Mickiewicz as Gaelic propaganda
  [Księgi Narodu 'Irlandzkiego': Adam Mickiewicz jako Gaelic Propaganda]

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

 • Leabhar na Polainne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Freedom, real and unreal, in Air Cuan Dubh Drilseach
 • The Four Tops: Chekhov, Turgenev, Tolstoy and Pushkin and the translation of Russian into Irish

Udział w festiwalu nauki

 • Europejskie Dni Językowe

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Księgi Narodu Polskiego and the Struggle for Irish Independence
  [Księgi Narodu Polskiego i walka o niepodległość Irlandii]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł w czasopiśmie

 • Liam Ó Rinn
  [w:] Translating Irelland

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • 'Księgi Narodu ‘Irlandzkiego’: Adam Mickiewicz as Gaelic propaganda

Udział w festiwalu nauki

 • Europejskie Dni Językowe

2012


Tłumaczenie tekstów pozanaukowych osobno niewymienionych

 • Amón-Rá

Prezentacja na konferencji

 • Poland as Inspiration for Ireland in early 20th century
  [Polska jako inspiracja dla Irlandii w początku 20. wieku]

Udział w festiwalu nauki

 • Europejskie Dni Językowe

2011

 • Europejskie Dni Językowe

 • 2010


  Tłumaczenie tekstów pozanaukowych osobno niewymienionych

  • Tagann Colambas i dtír

  Prezentacja na konferencji

  • An Irish solution to an Irish problem: the Gaelic font and orthographic reform in Irish
   [Irlandzkie rozwiązanie irlandzkiego problemu: problemy ortografii i czcionki w języku irlandzkim]

  Udział w festiwalu nauki

  • Europejskie Dni Językowe

  2009


  Prezentacja na konferencji

  • The Gaelic Cinderella: the true story of Manx
   [Gaelicki Kopciuszek: prawdziwa historia języka Manx]

  2008


  Książka popularyzująca naukę

  • Irlandzki Kieszonkowy.

  Prezentacja na konferencji

  • Irish Placenames and the Dingle Dangle
   [Irlandzkie nazwy miejsc i problem z Dingle'm]

  2007


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Adam Mickiewicz agus a thiontú go Gaeilge
  • Irish Translations of Mickiewicz’s Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego
   [Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego Adama Mickiewicza na język irlandzki]

  2005


  Prezentacja na konferencji krajowej

  • Irish Translations of Mickiewicz’s Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego
   [Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego Mickiewicza na język irlandzki]

  Prezentacja na konferencji

  • The Irish Nation in the Context of Mickiewicz’s Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego
   [Irlandzki naród w kontekście Ksiąg Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego Mickiewicza]

  2004


  Tłumaczenie tekstów pozanaukowych osobno niewymienionych

  • Folcadán Airciméidéis

  2003

 • Glac Scéalta le Sławomir Mrożek
  [Kilka opowiadań Sławomira Mrożka]

 • 2001

 • Glac Scéalta le Daniíl Kharms
  [Kilka opowiadań Daniila Kharmsa]