dr Mark Ó Fionnáin

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
I Katedra Filologii Celtyckiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Mark Ó Fionnáin
adiunkt - I Katedra Filologii Celtyckiej
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: mark.o-fionnain_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3345-8475