dr Mark Ó Fionnáin

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
I Katedra Filologii Celtyckiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Konsultacje - Semestr Letni 2023/2024

WTOREK