Dariusz Dąbek

Ks. dr hab. Dariusz Dąbek

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Religii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2016

Prace licencjackie
  • Propozycja wykorzystania tomistycznej koncepcji kreacji w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm

2014

Prace licencjackie
  • Główne stanowiska w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm

2011

Prace magisterskie
  • Niestworzoność Wszechświata w świetle zasad zachowania
  • Wyjaśnianie kosmicznych koincydencji w ramach Finalnej Zasady Antropicznej
  • Kontekst odkrycia twierdzeń o osobliwościach
  • Edwarda A. Milne'a kreacjonistyczna interpretacja czasowego początku Wszechświata
  • Stephena W. Hawkinga monistyczne stanowisko w filozofii kosmologii
  • Hipoteza wielu Wszechświatów jako wyjaśnienie kosmicznych koincydencji
  • Kazimierza Kłósaka krytyka tezy materializmu dialektycznego o wieczności Wszechświata

2010

Prace magisterskie
  • Alberta Einsteina fizykalne ujęcie czasu