Dariusz Dąbek

Ks. dr hab. Dariusz Dąbek

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Religii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

  • Prodziekan (od 2020-09-01)
  • Prodziekan (od 2019-09-01 do 2020-08-31)