Dariusz Dąbek

Ks. dr hab. Dariusz Dąbek

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Religii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.Życiorys naukowy:

  • Od 15.07.2020 – członek korespondent Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL
  • Od 1.10.2019 – adiunkt w Katedrze Filozofii Religii KUL.
  • Od 1.09.2019 prodziekan Wydziału Filozofii KUL
  • 22.05.2019 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie monografii pt. Pozaempiryczne kryteria oceny teorii w kosmologicznej praktyce badawczej.
  • Od 4.04.2019 do 20.11.2019 – sekretarz techniczny Roczników Filozoficznych.
  • Od 1.03.2017 do 30.09.2019 – asystent w Katedrze Filozofii Religii KUL.
  • Od 12.05.2014 do 28.02.2017 – adiunkt w Katedrze Filozofii Religii KUL.