Dariusz Dąbek

Ks. dr hab. Dariusz Dąbek

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Filozofii Religii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Evolutionism – Creationism: In Search for a Platform of Dialogue
  [w:] Roczniki Filozoficzne

2019

 • Edward A. Milne’s Philosophy of Science: Between Aristotelianism and Popperism
  [w:] Roczniki Filozoficzne

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Metodologia nauk przyrodniczych

  Hasło encyklopedyczne

  • Turek Józef

  2018


  Książka naukowa recenzowana

  • Pozaempiryczne kryteria oceny teorii w kosmologicznej praktyce badawczej

  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Nauka i religia w kosmologii Edwarda Artura Milne’a
   [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa

  2015


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Iana G. Barboura koncepcja relacji nauka-religia

  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Argumenty kosmologiczne w uzasadnianiu tezy o jedności Wszechświata
   [w:] Roczniki Filozoficzne
  • Kryterium prostoty w kosmologiach dedukcyjnych
   [w:] Studia Philosophiae Christianae

  2013


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Konstruowanie i testowanie modeli kosmologicznych

  Hasło encyklopedyczne

  • Teoria fizyczna

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Kosmiczne koincydencje : proponowane wyjaśnienia
  • Filozofia przyrody

  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Zastrzeżenia wobec kreacjonistycznej interpretacji Wielkiego Wybuchu
   [w:] Roczniki Filozoficzne

  Hasło encyklopedyczne

  • Przewidywanie
  • Przyrodoznawstwo

  Artykuł w czasopiśmie

  • Ksiądz Profesor Józef Turek - uczony, pedagog, duszpasterz
   [w:] Roczniki Filozoficzne

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Argumenty kosmologiczne w uzasadnianiu tezy o jedności Wszechświata

  2011


  Książka naukowa recenzowana

  • Kosmologia Edwarda Artura Milne’a i jej filozoficzne implikacje

  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Willema de Sittera ujęcie roli czynnika empirycznego w wyborze kosmologii dynamicznej

  Hasło encyklopedyczne

  • Położenie
  • Turek Józef

  Artykuł w czasopiśmie

  • Ksiądz Profesor Józef Turek jako filozof przyrody i wychowawca
   [w:] Summarium

  2010


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Dlaczego kosmologia dedukcyjna przegrała rywalizację z kosmologią ekstrapolacyjną?
  • Metodologiczne granice naturalistycznej interpretacji biologicznej teorii ewolucji

  Hasło encyklopedyczne

  • Nauki przyrodnicze

  Artykuł w czasopiśmie

  • Ks. prof. dr hab. Józef Turek
   [w:] Summarium
  • Ks. prof. dr hab. Józef Turek (1946-2010)
   [w:] Przegląd Uniwersytecki

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Dlaczego Wielkiego Wybuchu nie należy interpretować kreacjonistycznie?

  2009


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Czynnik empiryczny w kosmologiach globalnych
   [w:] Studia Philosophiae Christianae

  Hasło encyklopedyczne

  • Milne Edward Artur

  2008


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Dlaczego kosmologia dedukcyjna przegrała rywalizację z kosmologią ekstrapolacyjną?
  • Czynnik empiryczny w kosmologiach globalnych

  2006


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Czynnik empiryczny w kosmologii Edwarda Artura Milne’a
   [w:] Roczniki Filozoficzne

  2004

 • Edwarda A. Milne’a ujęcie zasady kosmologicznej
  [w:] Roczniki Filozoficzne

 • Hasło encyklopedyczne

  • Herschel John Frederick William

  2001


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  • Historyczno-filozoficzny kontekst kosmologii Edwarda Arthura Milne’a
   [w:] Roczniki Filozoficzne

  1997


  Recenzja naukowa w czasopiśmie

  • M.Heller, S.Budzik i S.Wszołek (red.), Obrazy świata w teologii i naukach przyrodniczych, Tarnów 1996
   [w:] Roczniki Filozoficzne