dr Karolina Hosang

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Stosowanego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Karolina Hosang
Adiunkt - Katedra Językoznawstwa Stosowanego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: karolina.hosang_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1248-6661