dr Karolina Hosang

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Stosowanego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Konsultacje - Semestr Letni 2023/2024

CZWARTEK