dr Michał Jędrzejczyk

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Finansów i Prawa Finansowego

Stanowisko: Asystent

Kolokwium 28 maj 2020 (godzina 18:00 - Moodle)

 

Szanowni Państwo zgodnie z zapowiedzią na platformie Moodle o godzinie 18:00 dla wszystkich trzech grup z administracji oraz grupy 13 z prawa - zostanie uruchomione kolokwium z PIT. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z jego treścią i przesłanie odpowiedzi na mój e-mail (michaljedrzej@op.pl) do godziny 19:20 (przesłanie odpowiedzi w późniejszym terminie powoduje - nie zaliczenie kolokwium). Powodzenia !

 

 

 

 

Zajęcia 21-22 maj 2020

 

Szanowni Państwo: Studenci Prawa i Administracji ( ćwiczenia z prawa podatkowego). 

 

Uprzejmie dziękuje za Państwa obecność podczas ostatnich naszych zajęć na Microsoft Teams. Mając na względzie potrzebę wzmocnienia dalszej Państwa aktywności w poznawaniu podatku dochodowego od osób fizycznych uprzejmie informuje, że najbliższe zajęcia za pośrednictwem  Microsoft Teams dla grupy 13 ( prawo) odbędą się w najbliższy poniedziałek tj. 25 maja o godzinie 18:00 ( zamiast piątku), zajęcia dla grup z administracji - najbliższy wtorek tj. 26 maja godzina 18:00. Jednocześnie przypominam również, że w najbliższy czwartek tj. 28 maja o godzinie 18:00 dla wszystkich grup ćwiczeniowych - na platformie Moodle zostanie uruchomiony dostęp do kolokwium z PIT. Ponadto informuje Państwa, że na platformie Moodle zostały zamieszczone kolejne odpowiedzi do kazusów z PIT ( z prezentacji nr 4) a także prezentacje poświęcone podatkom pośrednim oraz podatkom lokalnym - proszę o zapoznanie się z ich treścią ( zaś na najbliższe zajęcia wydrukowanie formularzy PIT 37).

 

Szanowni Państwo: Studenci Warsztatów Pism Procesowych. Najbliższe zajęcia na platformie Microsoft Teams zostaną przeprowadzone w poniedziałek tj. 25 maja o godzinie 17:00 (zamiast zajęć w piątek). Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią odpowiedzi do kazusu ( przygotowanie pozwu w postępowaniu uproszczonym) która została zamieszczona na platformie Moodle wraz z ostatnią w tym semestrze prezentacją poświęconą umową w obrocie profesjonalnym. Studenci, którzy dotychczas nie przesłali prac domowych proszeni są o ich niezwłoczne przygotowanie i przesłanie na wskazany wcześniej adres e-mail.

 

Szanowni Państwo: Studenci Warsztatów Przygotowujących do Aplikacji Prawniczych - zgodnie z zapowiedzią spotykamy się w najbliższy piątek tj. 22 maja o godzinie 18:00 na Microsoft Teams -proszę o niezawodne uczestnictwo w zajęciach.

 

Szanowni Państwo: Studenci Kliniki prawa - uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią zadań zamieszczonych na platformie Moodle a dotyczących podatku od spadków i darowizn i przygotowanie odpowiedzi do najbliższego poniedziałku tj. 25 maja do godziny 15:00

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy Moodle oraz Microsoft Teams. W najbliższy piątek jestem do Państwa dyspozycji (konsultacje) w godzinach 15:00-17:00.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo: uczestnicy ćwiczeń z prawa podatkowego (prawo i administracja), warsztatów przygotowujących do aplikacji, warsztatów pisania pism procesowych oraz kliniki prawa (sekcja finansowa).

 

Mając na względzie konieczność zintensyfikowania naszych zajęć od najbliższego czwartku i piątku tj.  14 i 15 maja – odpowiednio dla studentów administracji ( grupa 1,2 i 3 ) oraz prawa ( grupa 13) ćwiczenia z prawa podatkowego będą realizowane za pomocą Microsoft Teams. Dlatego też wszyscy uczestnicy wskazanych zajęć zostali dodani do poszczególnych grup zgodnie z harmonogramem zajęć. Jeżeli nie macie Państwo zainstalowanej aplikacji Microsoft Teams to proszę wejść na platformę Moodle gdzie przy każdej grupie zamieszczony został link umożliwiający zainstalowanie aplikacji i uczestniczenie w zajęciach. Dodam, że na najbliższych zajęciach będzie sprawdzana Państwa obecność. Zwracam również uwagę, że na platformie Moodle zamieszczone zostały rozwiązania do 4 kazusów z prawa podatkowego ( obliczanie podatku PIT) – zachęcam do zapoznania się prawidłowymi odpowiedziami i ich porównania z odpowiedziami przesłanymi na moją pocztę.

 

uczestnicy warsztatów przygotowujących do aplikacji prawniczej, warsztatów pism procesowych oraz kliniki prawa ( zajęcia w piątki). Uprzejmie Państwa informuje, że od najbliższego piątku odpowiednio od godziny 7:30 do 9:10 (klinika prawa) następnie od 15:00 ( warsztaty przygotowujące do aplikacji) oraz studenci warsztatów pism procesowych (22 maja godzina 15:00) zajęcia odbywać się będą za pomocą Microsoft Temas. Wszyscy Państwo uczestniczący w tych zajęciach zostali dodani do odpowiedniej grupy. Jeżeli nie macie Państwo zainstalowanej aplikacji Microsoft Teams to proszę wejść na platformę Moodle gdzie przy każdej grupie zamieszczony został link umożliwiający zainstalowanie aplikacji i uczestniczenie w zajęciach. Dodam, że na najbliższych zajęciach będzie sprawdzana Państwa obecność.

 

Dalsze instrukcje otrzymacie Państwo podczas naszego zdalnego audio-video spotkania w najbliższy czwartek i piątek. Obecność obowiązkowa! 

 

Pozdrawiam serdecznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty Pism Procesowych – zajęcia 8 maja 2020

 

Szanowni Państwo na platformie Moodle zostały zamieszczone dla państwa kolejne zagadnienia oznaczone jako temat nr 6,7 i 8. Temat nr 6 zawiera instrukcje w jaki sposób prawidłowo wypełnić formularz pozwu w postępowaniu uproszczony „p”; zadanie poświęcone przygotowaniu pozwu w postępowaniu uproszczonym oraz sam formularz ‘p” w wersji edytowalnej. Następnie temat nr 7 poświęcony został kontynuacji ćwiczeń związanych z prawidłowym przygotowywaniem środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Uprzejmie proszę aby przygotowane rozwiązania dwóch powyższych kazusów  przesłać na mój adres e-mail do końca dzisiejszego dnia tj. 8 maja 2020 r. Ponadto w temacie nr 8 zamieściłem Państwu prawidłowe rozwiązania zadań odnoszących się praktycznego określania zakresu zaskarżenia w postępowaniu cywilnym (proszę abyście Państwo sprawdzili przesłane już do mnie rozwiązania i porównali z prawidłową odpowiedzią).

 

Warsztaty przygotowujące do aplikacji prawniczych – 8 maja 2020

 

Szanowni Państwo na platformie Moodle w temacie nr 9 został zamieszczony przykładowy test z KPK składający się z 150 pytań ( bez prawidłowych odpowiedzi) – uprzejmie proszę o analizę pytań [pytania staną się przedmiotem naszych zajęć 22 maja 2020]. Jednocześnie proszę o analizę zawartego zadania z zakresu prawa gospodarczego i przygotowanie oraz przesłanie prawidłowej odpowiedzi do 22 maja.

 

Klinika prawa – 8 maj 2020

 

Szanowni Państwo na platformie Moodle w temacie nr 6 został zamieszczony kazus odnoszący się do prawidłowości rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ( uwzględniający zmiany związane z rozliczeniem podatku PIT za 2019 r.). Uprzejmie proszę aby w dniu dzisiejszym przygotować i przesłać na mój adres e-mail prawidłowych odpowiedzi.

 

Jednocześnie informuje Wszystkich Państwa o możliwości bezpośredniego kontaktu za pośrednictwem platformy Moodle oraz poczty elektronicznej – zachęcam do kontaktu nie tylko w piątki ale w każdy inny dzień tygodnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia z prawa podatkowego - 7/8 maj 2020 (studenci prawa i administracji)

 

Szanowni Państwo - tradycyjnie już uprzejmie informuje, że na platformie Moodle została zamieszczona 3 prezentacja poświęcona tym razem praktycznym aspektom dokonywania obliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. W prezentacji znajdziecie Państwo informacje jak krok po kroku nauczyć się rozwiązywać proste obliczenia podatku PIT. Dodatkowo zamieściłem Państwu pracę domową, którą należy wykonać i przesłać na moją pocztę (michaljedrzej@op.pl)  do końca ćwiczeń z każdej z grup (proszę o przesłanie przynajmniej dwóch ! zadań) . Rozwiązania będą udostępnione w najbliższy poniedziałek. Jednocześnie informuje, że jestem w trakcie oceniania Państwa ostatniego kolokwium - wyniki udostępnię jak tylko to będzie możliwe. Oczywiście jestem do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail oraz na platformie Moodle w trakcie ćwiczeń. 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia prawo podatkowe -23/24 kwietnia 2020 (studenci prawa i administracji)

 

Szanowni Państwo na platformie Moodle została zamieszczona pierwsza  prezentacja poświęcona podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. W sposób szczególny w prezentacji, która jest uzupełnieniem wykładu Pani Profesor - poruszona została kwestia zróżnicowania opodatkowaniu osób fizycznych ze względu na miejsce zamieszkania, wiek, stan cywilny i rodzinny oraz rodzaj uzyskanego dochodu. Ponadto w Prezentacji zawarte zostały przykłady zadań wraz z ich rozwiązaniami. Serdecznie Państwa zapraszam do lektury i samodzielnych ćwiczeń na konkretnych zaprezentowanych w prezentacji stanach faktycznych. 

 

W najbliższym czasie na platformie Moodle pojawią się dla Państwa dodatkowe kazusy w ramach I prezentacji podatku PIT.

 

Przypominam również, że 30 kwietnia ( przyszły czwartek)  o godzinie 18:20 dla wszystkich grup ćwiczeniowych z administracji oraz wyjątkowo dla grupy z prawa zamieszczone zostanie na platformie Moodle kolokwium nr 2 z Ordynacji Podatkowej, które w całości poświęcone zostanie środkom zaskarżenia/nadzwyczajnego zaskarżenia /skargi do WSA (prezentacja nr 6, 7 i 8) [szczegóły pojawią się w najbliższym czasie]. 

 

 

 

 

 

Klinika -sekcja finansowa [24 kwietnia 2020]

 

Szanowni Państwo na platformie Moodle - przygotowałem dla Państwa zadanie polegające na opracowaniu projektu pisma procesowego w postępowaniu podatkowym - tym razem w całości poświęcone zostało nadzwyczajnym środkom zaskarżenia (m.in. wznowienie postępowania). Bardzo proszę o przygotowanie podpisanych prac i ich przesłanie do 30 kwietnia 2020 do godziny 20:00. Jednocześnie zostało zamieszczone w temacie nr 5 pytanie osoby korzystającej z pracy kliniki. Proszę o przesłanie odpowiedzi na zadane tam pytanie maksymalnie do godziny 10:00 (24 kwietnia).

 

 

 

Warsztaty pisania pism procesowych [ 24 kwietnia 2020]

 

Na platformie Moodle - w temacie nr 5 dla uczestników warsztatów zostało zamieszczone zadanie, które jest kontynuacją przygotowywania środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Tym razem bardzo Państwa proszę o dokonanie odpowiedzi na 3 zadane w pracy domowej kazusy odnoszące się do prawidłowego określenia "wartości przedmiotu zaskarżenia". Opracowania proszę tradycyjnie przesłać na mój adres e-mail maksymalnie 24 kwietnia do godziny 20:00. Jednocześnie w najbliższy poniedziałek na platformie Moodle zostaną zamieszczone poprawne odpowiedzi - zachęcam do ich szczegółowego przeanalizowania.

 

 

Warsztaty przygotowujące do aplikacji prawniczych [24 kwietnia 2020]

 

Zgodnie z ustaleniami w dniu 24 kwietnia o godzinie 18:00 na platformie Moodle zostanie uruchomiony test z kc i kpc składający się z wyselekcjonowanych 50 pytań jednokrotnego wyboru. Przypominam, że test trwał będzie 50 minut  (do godziny 18:50) i w przypadku nie zaznaczenia odpowiedzi w terminie - test nie zostanie zaliczony. Powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinika sekcja finansowa -17 kwietnia 2020

 

Szanowni Państwo - na platformie Moodle został dla Państwa zamieszczony temat zajęć nr 3 i 4 ( nr 3 to opracowana odpowiedź na złożoną przez Państwa pracę domową a temat nr 4 poświęcony został warsztatom przygotowania projektu odwołania od decyzji podatkowej na podstawie uchwały NSA. W tym ostatnim zakresie od 7:30 17 kwietnia będziecie mieć Państwo możliwość otworzenia zawartości warsztatów i przygotowania odpowiedzi do 22 kwietnia do godziny 20:00 zamieszczając swoje pracę na platformie Moodle. Następnie w tym samym dniu (22 kwietnia ) o godzinie 20:01 na platformie uruchomiona zostanie możliwość zrecenzowania (ocenienia) swoich prac na podstawie odpowiedzi tam zamieszczonej (czas na wykonanie tego zadania to od 22 kwietnia godzina 20:01 do 24 kwietnia godzina 10:50). Bardzo proszę o aktywne uczestniczenie w zajęciach. W przypadku jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji. 

 

 

Warsztaty pisania pism procesowych - zajęcia z 17 kwietnia 2020

 

Szanowni Państwo - na platformie Moodle zamieściłem 2 dodatkowe tematy zajęć.

 

Temat nr 3 - poświęcony został zaprezentowaniu prawidłowej odpowiedzi do zadania domowego z 10 kwietnia (analiza zaistniałego stanu faktycznego). Bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z treścią odpowiedzi i porównanie jej z przygotowaną wcześniej pracą.

 

Temat nr 4 - poświęcony został ćwiczeniom realizowanym w formie warsztatu Moodle w przedmiocie określania prawidłowego zakresu zaskarżenia w postępowaniu odwoławczym (środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym). Warsztaty składają się z 5 kazusów ( 1 kazus wraz z prawidłowym rozwiązaniem na wzór). Możliwość zapoznania się z zadaniem nastapii 17 kwietnia o godzinie 15:00. Pracę należy opracować również tego samego dnia do godziny 20:00 i zamieścić na platformie Moodle. Następnie o godzinie 20:30 aż do godziny 20:00 (23 kwietnia) będziecie mieć Państwo możliwość zrecenzowania swoich prac na bazie rozwiązań, które w tym czasie będą zamieszczone na platformie Moodle. Zachęcam do aktywnego włączenia się w opracowanie wskazanych zadań. 

 

 

 

Warsztaty przygotowujące do aplikacji prawniczych 17 kwietnia 2020 [ grupa 1 i 2 ]

 

Szanowni Państwo serdecznie zapraszam na kolejne zajęcia przygotowujące Państwa do ewentualnych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Na platformie Modle zostały zamieszczone 4 tematy do zrealizowania:

 

Temat nr 4 - próbne kolokwium z KC i KPC ( test jednokrotnego wyboru składający się z 25 wyselekcjonowanych najtrudniejszych pytań uruchomiony zostanie w dniu jutrzejszym o godzinie 18:00 do godziny 18:25) Zachęcam do skorzystania z możliwości jego wypełnienia. Zaznaczam, że test będzie trwał 25 minut w przypadku nie zaznaczenia wszystkich odpowiedzi w odpowiednim czasie test nie będzie uznany za wypełniony. 

 

Kolokwium - zgodnie z planem 24 kwietnia 2020 r. 

 

Temat nr 5 - zadanie dotyczące rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego opartego na postępowaniu nieprocesowym. Formuła tego zadania ma charakter warsztatowy tzn. W dniu jutrzejszym w godzinach naszych zajęć (od 15:00) umożliwione zostanie Państwu zapoznanie się z treścią zadania, które należy ostatecznie opracować i zamieścić na platformie Moodle do 20 kwietnia (poniedziałek) do godziny 20:00. Następnie w tym samym dniu o godzinie 20:01 będziecie mieć Państwo dostęp do prawidłowego rozwiązania i zrecenzujecie własne pracę, które zostały wcześniej przygotowane. Zachęcam do samodzielnej i aktywnej pracy w tym zakresie.

 

Temat nr 6 - poświęcony został umową zawieranym w ramach obrotu Profesjonalnego ( 22 uwagi/wskazówki na które należy zwrócić uwagę podczas konstruowania umowy). Ćwiczenie w formie prezentacji - otwartce dla wszystkich uczestników.

 

Temat 7 - ostatni temat poświęcony został nowelizacją KPK jakie miały miejsce w 2016 r. a które jednocześnie stały się podstawą dokonywania kolejnych modyfikacji w latach następnych. Ćwiczenie w formie prezentacji ma charakter wprowadzający w zakres przedmiotowy procesowego prawa karnego (kolejnej ważnej części przygotowującej Państwa do egzaminu wstępnego).

 

Przypominam również, że termin wykonania pracy domowej dotyczącej instytucji poręczenia został przedłużony do 22 kwietnia 2020 r. Proszę skorzystać z pomocnego orzeczenia zamieszczonego na platformie Moodle. 

 

 

 

Ćwiczenia z prawa podatkowego 16-17 kwietnia 2020 [ studenci prawa i administracji ]

 

Szanowni państwo na platformie Moodle zamieściłem Państwu trzy tematy zajęć - Odpowiednio:

Temat nr 6 poświęcony został poprawie kolokwium z ordynacji podatkowej (Test, którego możliwość odtworzenia dla wszystkich 3 grup administracji rozpocznie się o godzinie 18:20 zaś zakończenie testu zostało przewidziane na godzinę 18:32 [12 minut na złożenie odpowiedzi] - studenci prawa : możliwość odtworzenia testu nastąpi 17 kwietnia o godzinie 9:10 zaś zakończenie testu zostało przewidziane na godzinę 9:22 [12 minut za złożenie odpowiedzi]

 

Temat nr 7 poświęcony został przygotowaniu projektu odwołania od decyzji podatkowej (ewentualnie opinii prawnej o niezasadności przygotowania odwołania). Zajęcia będą mieć charakter warsztatów tzn. Odpowiednio o czasie zajęć każdej z grup ćwiczeniowych zostanie uruchomiony warsztat umożliwiający zapoznanie się z treścią zadania. Następnie każda z grup ćwiczeniowych będzie mieć 24 godziny na przygotowanie odpowiedzi do zadania wykorzystując platformę Moodle. Po upływie wyznaczonego czasu zostanie uruchomiona funkcja umożliwiające recenzowanie swoich prac samodzielnie ( będziecie mieć Państwo możliwość porównania swoich prac z prawidłowym rozwiązaniem ). W sposób szczegółowy składanie i recenzowanie swoich prac będzie wyglądało następująco:

 

adminsitracja:

 

grupa 1 : 16 kwietnia godzina 15:00 ( uruchomienie dostępu do warsztatu) - czas na zamieszczenie swojej pracy na platformie Moodle : 17 kwietnia godz: 16:40. uruchomienie możliwości zrecenzowania swojej pracy : 17 kwietnia godzina 17:00 ( aż do 23 kwietnia do godziny 16:40)

 

grupa 2 : 16 kwietnia godzina 16:40 ( uruchomienie dostępu do warsztatu) - czas na zamieszczenie swojej pracy na platformie Moodle: 17 kwietnia godz: 18:20. uruchomienie możliwości zrecenzowania swojej pracy : 17 kwietnia godz: 18:30 ( aż do 23 kwietnia do godziny 18:20

 

grupa 3: 16 kwietnia godzina 18:20 ( uruchomienie dostępu do warsztatu) - czas na zamieszczenie swojej pracy na platformie Moodle: 17 kwietnia godz. 20:00. Uruchomienie możliwości zrecenzowania swojej pracy: 17 kwietnia godz. 20:10 ( aż do 23 kwietnia do godziny: 20:00

 

prawo:

 

grupa 13: 17 kwietnia godzina 9:10 (uruchomienie dostępu do warsztatu) -czas na zamieszczenie swojej pracy na platformie Moodle: 18 kwietnia godz: 10:50. uruchomienie możliwości zrecenzowania swojej pracy: 18 kwietnia godz: 11:00 ( aż do 24 kwietnia go godziny 10:50

 

Temat nr 8: Na platformie Moodle w godzinach zajęć Państwa grup ćwiczeniowych będziecie mieć Państwo możliwość zapoznania się z Prezentacją Nr 8, która w całości poświęcona została warsztatom przygotowania Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczną decyzję podatkową. Zajęcia mają na celu zaprezentowanie postępowania Sądowego jako drogi umożliwiającej zaskarżenie ostatecznej decyzji podatkowej (wychodzimy tym samym poza schemat nadzwyczajnych środków zaskarżenia). Bardzo proszę aby zapoznać się z prezentacją - ( nie będzie ona już zamieszczona w zakładce "dydaktyka").

 

UWAGA! - 30 kwietnia o godzinie 18:20 dla wszystkich grup ćwiczeniowych z administracji oraz wyjątkowo dla grupy z prawa zamieszczone zostanie na platformie Moodle kolokwium nr 2 z Ordynacji Podatkowej, które w całości poświęcone zostanie środkom zaskarżenia/nadzwyczajnego zaskarżenia /skargi do WSA (prezentacja nr 6, 7 i 8) [szczegóły pojawią się w najbliższym czasie] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia z prawa podatkowego  9-10 kwietnia [studenci prawa i administracji]

 

 

Szanowni Państwo poniżej zamieszczam wyniki ostatnich Państwa prac domowych (zarówno z 19 jak też z 25 marca) oraz wyniki kolokwium z ordynacji podatkowej. Aby móc otworzyć pliki należy w godzinach naszych zajęć skorzystać z platformy Moodle gdzie zostanie zamieszczony klucz umożliwiający rozszyfrowanie Państwa wyników. Jednocześnie informuje, że poprawa kolokwium odbędzie się 16 kwietnia (czwartek) dla wszystkich 3 grup o godzinie: 18:20 do godz. 18:40 [ w tym zakresie uprzejmie proszę aby w tym dniu w godzinach naszych zajęć aktywnie korzystać z platformy Moodle oraz śledzić ogłoszenia w zakładce „dydaktyka” ]

 

Dodatkowo zamieszczam Państwu także wykaz wybranych prawidłowych odpowiedzi związanych z Państwa dotychczasowymi pracami domowymi ( proszę o analizę zwłaszcza pod katem liczenia terminów podatkowych oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych).

 

Jednocześnie zamieszczam Państwu kolejną 6 i 7 prezentację. Prezentacja Nr 6 w całości poświęcona została środkom zaskarżenia w postępowaniu podatkowym [dowiedziecie się Państwo m.in. jak konstruować odwołanie od decyzji podatkowej oraz w jaki sposób korzystać z nadzwyczajnych środków zaskarżenia]. Natomiast Prezentacja Nr 7 dotyczy podstawowych elementów wymaganych przy konstruowaniu pism w postępowaniu podatkowym.

 

Aby Prezentacja nr 6 i 7 mogłaby być przez Państwa odpowiednio przepracowana informuje, że w dniu 16 kwietnia na platformie Moodle dla wszystkich grup zostanie umieszczone zadanie związane  z przygotowaniem projektu odwołania.

 

Zamieszczam również kolejną pracę domową, która polegać będzie na przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz dołączonej uchwały NSA i zaproponowaniu projektu odwołania. Czas na przygotowanie odpowiedzi to 23 kwietnia do godziny: 20:00 (adres e-mail na który należy przesyłać odpowiedzi: michaljedrzej@op.pl).

 

W dniu jutrzejszym w godzinach naszych zajęć jak również w każdy piątek w godzinach konsultacji pozostaje do Państwa dyspozycji – zachęcam zwłaszcza do skorzystania z Moodle celem zadawania pytań związanych bezpośrednio z analizowanym materiałem.

 

!!! Mając na względzie potrzebę monitorowania Państwa pracy w tym w szczególności systematycznego zapoznawania się z prezentacjami bardzo proszę aby w godzinach naszych zajęć tj. odpowiednio w dniu 9 kwietnia ( 15:00, 16:40, 18:20) oraz 10 kwietnia ( 9:10-10:50) w sposób aktywny Państwo zapoznawali się z prezentacjami korzystając z platformy Moodle ( która umożliwia sprawdzenie liczby wejść na prezentacje oraz czas jaki poświęciliście Państwo na zapoznawanie się z ich treścią - dane te również będą brane pod uwagę w dalszych dniach naszej zdalnej wspólnej pracy)

 

 

praca_domowa_z_19_marca_2019_r_studenci_administracji 

 

praca_domowa_z_20_marca_2020_r_studenci_prawa

 

odpowiedzi_do_pracy_domowej_z_19_marca_2020_liczenie_terminów

 

odpowiedzi_do_pracy_domowej_20_marca_kazusy_z_przedawnienia_zobowiązań

 

wyniki_z_pracy_domowej_formularze_studenci_administracji

 

wyniki_z_pracy_domowej_formularze_studenci_prawa

 

odpowiedzi_do_prac_domowych_formularze

 

Wyniki kolokwium:

 

grupa_1_administracja

 

grupa_2_administracja

 

grupa_3_administracja

 

grupa_13_prawo

 

Prezentacje na 9-10 kwietnia :

 

Zajęcia_nr_6 2020

 

Zajęcia_nr_7_2020

 

Praca domowa - termin przygotowania 23 kwietnia 2020:

 

przygotowanie_projektu odwołania

 

 

Studenci Warsztatów Przygotowujących do Aplikacji Prawniczych:

10 kwietnia 2020

 

Szanowni Państwo na platformie Moodle zamieściłem Państwu zadanie odnoszące się do instytucji poręczenia o którym mowa w art. 876 KC.  Zagadnienie poręczenia zwłaszcza w aspekcie nieważności czynności prawnej niejednokrotnie już stanowiło podstawę opracowywania pytań na egzaminie wstępnym ( zwłaszcza na aplikacji ogólnej). Uprzejmie proszę aby 10 kwietnia aktywnie skorzystać z platformy Moodle celem zapoznania się z treścią  zadania  (od godziny 15:00). Jednocześnie w czasie naszych zajęć osoby, które aktywnie będą w nich uczestniczyć poprzez analizę stanu faktycznego otrzymają kilak ważnych sugestii umożliwiających dotarcie do prawidłowej odpowiedzi. Zadanie należy ostatecznie wykonać do 17 kwietnia. 

 

Jednocześnie zapraszam Państwa do korzystania z platformy Moodle gdzie systematycznie zamieszczał będę w godzinach naszych zajęć kolejne zadania oraz stany faktyczne wymagające Państwa zwiększonej uwagi. W przypadku jakikolwiek pytań proszę o bezpośredni kontakt poprzez platformę Moodle lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: michaljedrzej@op.pl). Przypominam również o kolokwium, które zostało zaplanowane na dzień 24 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

Studenci Warsztatów pisania pism procesowych 

10 kwietnia 2020

 

Szanowni Państwo na platformie Moodle zamieściłem kolejne zadanie, które w ramach naszych ćwiczeniach należy przeanalizować i przygotować poprawną odpowiedź ( czas na wykonanie zadanie to 17 kwietnia 2020). Ponadto na platformie Moodle dodałem monografię "Opinię prawne w praktyce". Bardzo proszę aby każdy z Państwa dokonał analizy rozdziału 10 który stanie się materiałem do dyskusji na następnych naszych zajęciach ( w formie forum) na platformie Moodle.  Jednocześnie w trakcie naszych jutrzejszych zajęć jestem do Państwa dyspozycji i serdecznie zapraszam do kontaktu ( również za pośrednictwem e-mail: michaljedrzej@op.pl)

 

 

 

Klinika Prawa - Sekcja finansowa:

10 kwietnia

 

Szanowni Państwo na platformie Moodle zamieściłem Państwu kurs dotyczący przygotowywania pism w postępowaniu podatkowym wraz z pracą domową którą należy przygotować do 24 kwietnia 2020. Bardzo proszę aby w godzinach naszych zajęć tj. 10 kwietnia 7:30-9:00 aktywnie przeglądali Państwo kurs. Oczywiście jestem do Państwa dyspozycji w trakcie naszych zajęć dlatego zachęcam do uczestniczenia w zajęciach za pośrednictwem platformy Moodle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolokwium - Ordynacja Podatkowa

2.04.2020

 

Studenci administracji: 

Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią odbędzie się zdalne kolokwium z prawa podatkowego. Z uwagi na potrzebę zachowania samodzielności pracy - kolokwium ma formę wyłącznie testu ( 18 pytań jednokrotnego wyboru). Kolokwium dla każdej grupy będzie udostępnione na platformie Moodle ! odpowiednio o godzinie:

 

dla grupy 1 : 15:00 -15:26

dla grupy 2:  16:40 - 17:06

dla grupy 3:  18:20 - 18:46

 

Czas na napisanie kolokwium wynosi łącznie 25 minut. Jednocześnie proszę w dalszym ciągu monitorować zakładkę "dydaktyka", ogłoszenia na e-kul oraz platformę Moodle na którą stopniowo będziemy przechodzić z naszymi ćwiczeniami.

 

Studenci prawa:

odpowiednio jak wyżej - kolokwium na takich samych zasadach, będzie udostępnione 3 kwietnia o godzinie 9:10 - 9:35 (pozostałe zasady analogicznie). Oczywiście również proszę Państwa o monitorowanie zakładki "dydaktyka", ogłoszenia na e-kul oraz platformy Moodle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo podatkowe ćwiczenia 2020:

 

zajęcia_nr_1_ordynacja_podatkowa_2020

 

zajęcia_nr_2_ordynacja_podatkowa_2020

 

 

Szanowni Państwo – mając na względzie sytuację związaną z niemożnością przeprowadzenia ćwiczeń w sposób tradycyjny (stan epidemiczny)  uprzejmie proszę aby wszyscy Państwo wykorzystując czas wolny od zajęć stacjonarnych - na bieżąco śledzili zamieszczane w zakładce „dydaktyka” moje materiały szkoleniowe, które pozwolą państwu zapoznać się z najważniejszymi instytucjami materialnego i procesowego prawa podatkowego.

 

Jednocześnie informuje  Państwa, że przedmiotowe prezentację staną się w najbliższym czasie podstawą przygotowania zadania domowego, które będzie polegać na: [ w najbliższy czwartek tj. 19 marca dla studentów administracji o godzinie 15:00 w zakładce „dydaktyka” będzie zamieszczone zadanie/kazus/test – na które/y będziecie Państwo zobligowani przesłać poprawną odpowiedź. Wiadomości e-mail z rozwiązaniem należy przesłać na adres: michaljedrzej@op.pl maksymalnie do godziny 16:45. W przypadku przesłania nieprawidłowych odpowiedzi/ nie przesłania odpowiedzi lub przesłania poprawnych odpowiedzi po godzinie 16:45 – państwa aktywność (lub jej brak) będzie potraktowana jako nie przygotowanie się do zajęć [ studenci prawa – w sposób analogiczny w zakładce „dydaktyka” otrzymają dostęp do zadania/kazusu/testu -  w dniu 20 marca o godzinie 9:10 – odpowiedzi należy wówczas przesyłać na takich samych zasadach jak wyżej do godziny 10:45].

 

Poniżej zamieszczam 2 prezentacje, które odpowiadają poszczególnym częścią materiału do omówienia (oraz staną się podstawą przygotowania zadania domowego) :

 

Zajęcia nr 3 – ćwiczenia z prawa podatkowego z 12 i 13 marca [ zajęcia poświęcone zostały dalszym praktycznym ćwiczeniom dotyczącym obliczeniu podatku metodą progresji szczeblowanej, zrozumieniu i rozróżnieniu instytucji obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, terminów płatności podatków, zaległości podatkowej, dodatkowego zobowiązania podatkowego (rozdział 6a OP art. od 58e do 58e OP), sposobów wygasania zobowiązań podatkowych (efektywnych i nieefektywnych – w tym w szczególności instytucji przedawnienia zobowiązania podatkowego tj. art. 70 OP), Jednocześnie zamieszczona prezentacja kończy się pracą domową polegającą na zapoznaniu się z materialnymi podstawami 2 instytucji tj. Interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych -  w tym celu proponuje lekturę podręcznika: Prawo podatkowego pod red. Prof. P. Smolenia oraz W. Wójtowicz (s. 80-119).

 

Zajęcia nr 4 – ćwiczenia z 19 i 20 marca [zajęcia poświęcone zostały praktycznym przykładom liczenia terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych (kazusy) wraz z dogłębną analizą instytucji przedawnienia (art. 70 OP) oraz wyłożenia znaczenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w tym postępowań wynikających z tzw. utrwalonej praktyki. W tej części omówione zostały również praktyczne aspekty ulg w spłacie zobowiązań podatkowych].

 

! Kolejne prezentacje oraz zadania zamieszczone zostaną w dniu 22 marca i odnosić się będą do zaplanowanych na dzień 26 i 27 marca 2020 r. ćwiczeń z prawa podatkowego – dlatego też uprzejmie proszę o bieżące monitorowanie zakładki dydaktyka na której będą sukcesywnie zamieszczane dodatkowe materiały.

 

zajęcia_nr_3_ordynacja_podatkowa_2020

 

zajęcia_nr_4_ordynacja_podatkowa_2020

 

 

Kazusy - studenci administracji: czas wykonania zadania do godziny: 17:40  ( w tym jedna dodatkowa godzina) 

 

liczenie_terminów_-_kazusy

 

rodzaje_terminów_op - podpowiedź: 

 

 

 

Kazusy - studenci prawa: czas wykonania zadania - do godziny 11:00 (dodatkowe 20 minut) 

 

kazus_wygaśnięcie_zobowiązań podatkowych

 

 

Szanowni Państwo - Studenci (STW) poniżej test z części ogólnej KC ( na odpowiedzi czekam do godziny - 18:15)

 

test_z_części_ogólnej_kc_25_marca_2020

 

 

 

 

Szanowni Państwo – 26 marca 2020

 

Studenci prawa i administracji. Poniżej została zamieszczona kolejna 5 już prezentacja mająca na celu przybliżyć Państwu określony odcinek wiedzy z zakresu prawa podatkowego. W prezentacji odnajdziecie Państwo informacje odnoszące się m.in. : do następstwa prawno-podatkowego ( w tym spadkobierców), odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowego, zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, postępowanie podatkowe, pełnomocnictwo, doręczenia pism w postępowaniu podatkowym, rodzajów rozstrzygnięć podatkowych.

 

Jednocześnie dla wszystkich Państwa zamieszczam poniżej formularz pracy domowej zarówno dla studentów administracji jak też prawa. Praca domowa ma charakter współpracy w grupach liczących od 3-5 osób. Uprzejmie proszę aby przygotowane pracę trafiły na mój e-mail: michaljedrzej@op.pl do najbliższego poniedziałku 30 marca 2020 do godziny 15:00.

 

Ponadto informuje Państwa, że w dniu 2 kwietnia 2020 r. w godzinach od 15:00 do 16:00 (dla studentów administracji) zostanie zamieszczone kolokwium dla wszystkich trzech grup (odpowiednio dla grupy 1, 2 i 3 – należy wówczas wybrać właściwą grupę). Odpowiedzi należy przesłać również 2 kwietnia na mój e-mail: michaljedrzej@op.pl  maksymalnie do godziny 16:10 ( odpowiedzi przesłane po tej godzinie nie będą brane pod uwagę i będą traktowane jako pracę nie zaliczone). Dla studentów prawa ( na tożsamych warunkach jak wyżej) kolokwium zostanie zamieszczone 3 kwietnia od godziny 9:10 do 10:10 zaś na odpowiedzi będę czekał do godziny 10:20.

 

Kolokwium – obejmować zakresem tematycznym 5 prezentacji zamieszczonych w niniejszej zakładce  i będzie miało formę kazusów/pytań otwartych.

 

Przypominam  również o obowiązku systematycznego zapoznawania się z treścią naszego katedralnego podręcznika (odpowiednio do zakresu tematycznego wykładów i ćwiczeń – prezentacje).

 

Zwracam uwagę również o obowiązku śledzenia i monitorowania niniejszej zakładki gdzie w godzinach naszych planowych zajęć będę zamieszczał (do odwołania) zadania, kazusy, prezentacje, pracę domowe oraz inne informacje związane z ćwiczeniami.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaje do Państwa dyspozycji: michaljedrzej@op.pl

 

 

zajęcia_nr_5_ordynacja_podatkowa_2020

 

formularz_pracy_domowej_-_studenci_administracji_

 

formularz_pracy_domowej_-_studenci_prawa

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo – studenci warsztatów przygotowywania pism procesowych, przygotowania do aplikacji orraz kliniki prawa (sekcja finansowa) – 27 marca 2020

 

Studenci warsztatów pism procesowych:

Poniżej zamieszczam Państwu test z wiedzy ogólnej dotyczącej podstawowych zasad wynikających z KPC a odnoszących się do pism procesowych. Na poprawne odpowiedzi czekam dziś do godziny 17:30. Jednocześnie informuje Państwa, że na platformie Moodle (e-learning) została zamieszczona prezentacja oraz praca domowa (proszę postępować zgodnie z ogłoszeniem. Jednocześnie dziękuje Państwu za ostatnio przesłane pracę i monitorowanie ogłoszeń na e - kul oraz w mojej zakładce dydaktyka.

 

test_z_wiedzy_ogólnej_pisma_procesowe

 

Studenci warsztatów przygotowania do aplikacji prawniczych:

Na platformie Moodle (e-learnig) zamieściłem państwu prezentację odnoszącą się do naszych trzech dotychczasowych zajęć oraz kolejną pracę domową, którą należy zrealizować do 3 kwietnia. Jednocześnie została zamieszczona informacja na temat terminu i formy naszego kolokwium proszę dokładnie zapoznać się z treścią ogłoszenia. Jednocześnie dziękuje Państwu za ostatnio przesłane pracę i monitorowanie ogłoszeń na e-kul oraz w mojej zakładce dydaktyka.

 

 

Studenci kliniki prawa:

 

Szanowni Państwo - w kursie na platformie Moodle (e-learnig) zamieściłem Państwu zadanie domowe polegające na rozwiązaniu kolejnego kazusu z prawa podatkowego ( przedawnienie zobowiązań podatkowych) oraz krótką prezentację dotyczącą podstawowych elementów jakimi winien charakteryzować się pozew o zapłatę. Bardzo proszę o gruntowną analizę powierzonych Państwu zadań i przygotowanie (w przypadku kazusu) prawidłowej odpowiedzi do najbliższego wtorku tj. 31 marca do godziny: 18:00. Jednocześnie dziękuje Państwu za ostatnio przesłane pracę i monitorowanie ogłoszeń na e-kul oraz w mojej zakładce dydaktyka.

 

 

Pozdrawiam