Mariusz Koper

dr hab. Mariusz Koper

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2016

Prace licencjackie
  • Nazwy własne w powieściach Stefana Dardy
  • Urbanonimia Piotrkowa Trybunalskiego
  • Miłość i pożądanie w tekstach polskich piosenek z lat 1989-2015. Analiza językowo-stylistyczna.
  • Językowy obraz miłości w utworach zespołu Hey z płyty "Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!".
  • "Dlaczego drzewa nic nie mówią". Analiza języka tekstów piosenek Meli Koteluk
  • Nazwy miejscowe typu Barszczyna i Moskiwszczyna w języku ukraińskim i polskim
  • Rejestr emocjonalny języka na przykładzie mówionej odmiany dziennikarsko-sportowej w radiu i telewizji

2013

Prace licencjackie
  • Nazwy odarboralne w mikrotoponimii Białorusi
  • "[...] po cóż Ci opisy ziemskiego piekła..." - grypsy więźniów KL Lublin. Analiza językowo-stylistyczna
  • Etymologia ludowa i naukowa w nazwach geograficznych województwa lubelskiego