Ks. dr hab. Krzysztof Burczak (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego

Stanowisko: Profesor KUL

2016

Rozprawy doktorskie
  • Dyscyplina sakramentalna w uchwałach synodu diecezji podlaskiej

2014

Prace magisterskie
  • Prawa człowieka w bulli papieża Pawła III Sublimis Deus

2013

Prace magisterskie
  • Kara ekskomuniki w Dekretałach Grzegorza IX

2010

Prace magisterskie
  • Historyczno-prawne znaczenie bulli papieża Klemensa XI "Decet Romanum Pontificem"

2009

Prace magisterskie
  • Urząd promotora sprawiedliwości w normach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku
  • Urząd notariusza w normach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku

2008

Prace magisterskie
  • Wierni świeccy w normach prawnych kodeksów z 1917 i 1983 roku