Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego
Wydział:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Telefon:81-445-0
Sala:CI-102A3 (Kampus Główny » Collegium Iuridicum » piętro 0)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego
ul. ul. Spokojna 1
20-074 Lublin