Jolanta Klimek-Grądzka

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego

Stanowisko: Profesor KUL

Językoznawca, historyk języka polskiego specjalizujący się w polszczyznie kresowej i stylistyce historycznej, zainteresowany naukowym edytorstwem historycznym, genologią historyczną i dawnym językiem religijnym. Miłośniczka starodruków i bibliotek cyfrowych. 

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych.

Sekretarz redakcji z. 6 Językoznawstwo "Roczników Humanistycznych".

Pasjonatka fotografii (zwłaszcza kulinarnej, podróżniczej i wnętrzarskiej), literatury kulinarnej i Włoch.

 
Wykształcenie
Doktor habilitowany nauk humanistycznych (językoznawstwo) - 2014: cykl Język XVII-wiecznych poloników kijowskich 
Doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo) - 2005: rozprawa „Roksolanki” Szymona Zimorowica. Studium stylistyczno-językowe
Magister filologii polskiej - 2000: praca Fleksja „Ogrodu fraszek” Wacława Potockiego
 
Stanowiska
2018- profesor nadzwyczajny w Katedrze Języka Polskiego
2006-2018  adiunkt w Katedrze Języka Polskiego
2004-2006 asystent w Katedrze Języka Polskiego
2001-2004 doktorant-stypendysta w Katedrze Języka Polskiego
2000-2001 asystent w Katedrze Języka Polskiego
 
Dodatkowe kompetencje
2015, 2017 – uczestniczka warsztatów „Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej” (CLARIN-PL)
2013/2014 – słuchaczka studiów podyplomowych w zakresie Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu: „Ochrona własności intelektualnej” (UMCS),
2013 – uczestniczka szkolenia „Komunikacja i praca zespołowa w projekcie” (Akademia Morska, Gdynia).