Jolanta Klimek-Grądzka

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Katedra Języka Polskiego

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Językoznawca,  historyk języka polskiego specjalizujący się w polszczyznie kresowej i stylistyce historycznej, zainteresowany naukowym edytorstwem historycznym, genologią historyczną, dawnym językiem religijnym i historią nauczania języka polskiego poza granicami kraju. Miłośniczka starodruków i dawnych elementarzy.

Kurator Koła Polonistów Studentów KUL, tutor studentów MISHuS, opiekun naukowy Międzyszkolnego Konkursu Ortoepicznego „Wiosna z Poprawną Polszczyzną” (Krasnobród). 

Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (od 2011), Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia (od 2013) i Uczelnianej Komisji ds. Kształcenia (od 2018).

Coach VCC.

Sekretarz redakcji z. 6 Językoznawstwo "Roczników Humanistycznych".

Pasjonatka fotografii (zwłaszcza kulinarnej, podróżniczej i wnętrzarskiej), literatury kulinarnej i Włoch.