Dariusz Żak

dr Dariusz Żak

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Centrum Dydaktyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2003). Ukończył Studia Podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej (2007) oraz Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (2013). W 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych - Instytut Inżynierii Środowiska - Centrum Dydaktyki w Stalowej Woli w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.