Dariusz Żak

dr Dariusz Żak

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Dariusz Żak
adiunkt - Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dariusz.zak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0921-9477