dr Agnieszka Linca-Ćwikła

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Rodziny

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

2019

Prace licencjackie
 • Wiedza rodziców na temat modelu wychowania "rodzicielstwa bliskości"
 • Znaczenie kar i nagród w procesie wychowania w opinii rodziców uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 52 im.Marii Konopnickiej w Lublinie
 • Reforma systemu oświaty wprowadzona od roku szkolnego 2017/2018 w opinii uczniów klas VI i VIII oraz ich rodziców z powiatu radomskiego
 • Pokonywanie barier w procesie nauczania dzieci obcokrajowców w opinii nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bezwoli i Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu
 • Wpływ gier komputerowych na rozwój psychospołeczny dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • Bariery komunikacyjne występujące między nauczycielami i uczniami klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Kraśniku w opinii ich samych
 • Profilaktyka kryzysu więzi małżeńskiej w nauczaniu Jana Pawła II

2018

Prace licencjackie
 • Postrzeganie skuteczności procesu usamodzielnienia przez wychowanków Domu Dziecka w Kraśniku. Studium przypadku
 • Międzypokoleniowa transmisja wartości patriotycznych w rodzinie, na przykładzie rodzin polskich mieszkających w niemieckojęzycznej części Szwajcarii
 • Nauczanie czytania uczniów klas 1-3 w Korczakowskiej Szkole Marzeń - Niepublicznej Szkole Podstawowej w Warszawie
 • Praca domowa a motywacja do nauki na przykładzie uczniów z klas IV Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej w opinii podmiotów szkoły (uczniów, rodziców, nauczycieli)
 • Formy pozalekcyjnych zajęć ruchowych w szkołach podstawowych na terenie Lubartowa
 • Obraz rodziny w bezpłatnych podręcznikach do nauczania wczesnoszkolnego proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Sytuacja rodzinna wychowanków przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w świetle wybranych opracowań pedagogicznych
 • Bezpieczne korzystanie z internetu w opinii rodziców i uczniów klas IV-VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Domostawie
 • Przyczyny długotrwałego bezrobocia osób wczesnej dorosłości w opinii ich samych
 • Oddziaływanie reklamy na dziecko w wieku przedszkolnym w opinii rodziców