dr Agnieszka Linca-Ćwikła

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Rodziny

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2021


Książka naukowa recenzowana

 • Poczucie koherencji maturzystów a ich zachowania zdrowotne na podstawie badań w makroregionie lubelskim

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ojcostwo wspierające macierzyństwo
  [w:] Ateneum Kapłańskie

2019

 • The sense of coherence and physical activity among secondary-school graduates living in the Lubelskie Province
  [Poczucie koherencji i aktywność fizyczna wśród maturzystów w makroregionie lubelskim]
  [w:] Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

 • 2018

 • Pedagogiczne uwarunkowania poczucia koherencji
  [w:] Roczniki Pedagogiczne

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Sens i znaczenie ludzkiego ciała i ludzkiej płciowości

  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • Prośrodowiskowe działania nauczycieli akademickich z wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej
   [w:] Rozprawy Społeczne
  • Społeczne zagrożenia związane ze sportem
   [w:] Rozprawy Społeczne
  • Film fabularny jako narzędzie realizacji podstawy programowej przedmiotu biologia w aspekcie klonowania
   [w:] Rozprawy Społeczne

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Opieka przedkoncepcyjna szansą dla prawidłowego rozwoju dziecka prenatalnego
  • Integralny model opieki przedkoncepcyjnej

  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

  • Wsparcie dla czasopism naukowych

  2017


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Orientacja aksjologiczna w wychowaniu zdrowotnym.Perspektywa personalistyczna
  • Biologiczne podstawy wychowania
  • Wychowanie fizyczne i zdrowotne w rodzinie

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

  • Sprawozdanie z XXVIII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Instytutów i Wydziałów Pedagogiki Uniwersytetów Katolickich (ACISE − L'association catholique internationale des institutions de sciences de l'éducation): Sprawiedliwość i miłosierdzie w edukacji i we współczesnej szkole
   [w:] Roczniki Pedagogiczne

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lubelskie Dni Promujące Zdrowie

  2016


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Działania edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze podejmowane wobec dzieci hospitalizowanych
  • Wpływ środowisk wychowawczych na kształtownie zachowań zdrowtnych młodzieży

  Hasło encyklopedyczne

  • Styl życia sprzyjający zdrowiu

  Recenzja artykułu naukowego

  • SYSTEMOWA OFERTA PROFILAKTYCZNO-RESOCJALIZACYJNA WOBEC WYBRANYCH UWARUNKOWAŃ I OKOLICZNOŚCI ROZWOJOWYCH

  Organizacja konferencji międzynarodowej

  • Międzynarodowaj XXVIII Konferencja Stowarzyszeń Instytutów i Wydziałów Pedagogiki Uniwersytetów Katolickich
  • Pedagogika adekwatna na gruncie wielkiej tradycji

  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Realizacja problematyki biologiczno-medycznej w Instytucie Pedagogiki KUL
  • Orientacja aksjologiczna w pedagogice zdrowia – w świetle perspektywy personalistycznej

  Odznaczenie krajowe resortowe

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej

  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

  • Spotanie z młodzieżą Technikum Górniczego w Łęcznej

  2015


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Odpowiedzialna prokreacja szansą dla prawidłowego rozwoju dziecka w okresie prenatalnym

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  • Obyczajowość rodzinna jako czynnik kształtowania poczucia koherencji

  Udział w festiwalu nauki

  • Jak obudzić w dziecku olbrzyma? Neuronauka a rozwój talentów u dzieci

  2012


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Działania i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej w Polsce