dr Agnieszka Linca-Ćwikła

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Rodziny

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Konsultacje - Semestr Zimowy 2022/2023

WTOREK

PIĄTEK