dr Kinga Krzymowska-Szacoń

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr


2020


Usługi eksperckie w kraju

 • Przygotowanie tekstów o tematyce muzycznej do edukacyjnej aplikacji "Wirtualna wędrówka wirtuozów"

Działalność odczytowa

 • Wygłoszenie wykładu autorskiego na temat twórczości wokalnej L. van Beethovena, K. Lubomirskiego oraz S. Lipskiego
 • Wygłoszenie wykładu autorskiego na temat twórczości wokalnej klasyków wiedeńskich
 • Wygłoszenie wykładu autorskiego na temat twórczości wokalnej A. Vivaldiego oraz L. van Beethovena
 • Wygłoszenie wykładu autorskiego na temat twórczości kameralnej W.A. Mozarta oraz L. van Beethovena

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Elementy konstruktywizmu w twórczości Iannisa Xenakisa (1922-2001)
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Evolution of Simon Laks' compositional idiom in the light of the artist's biography
 • Wpływ patronatu muzycznego na działalność polskich kompozytorów emigracyjnych XX i XXI wieku

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Wolność odzyskana. Wpływ prześladowań na tle etnicznym na postawę twórczą Szymona Laksa

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Scholarship for teaching purposes
  [Wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (ERASMUS+)]

Działalność odczytowa

 • Wygłoszenie wykładu autorskiego na temat twórczości wokalnej M. de Falli, M. Ponce'a i X. Montsalvatge'a
 • Wygłoszenie wykładu autorskiego na temat liryki wokalnej St. Moniuszki oraz M. Karłowicza w ramach cyklu Fonie Lublina

2018


Hasło encyklopedyczne

 • Górecki Henryk Mikołaj
 • Additamenta Musicologica Lublinensia

Hasło w leksykonie

 • Miłosz Magin
 • Michał Talma-Sutt
 • Michał Kondracki
 • Jarosław Kapuściński
 • Piotr Moss

Artykuł w czasopiśmie

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Teoria i praktyka muzyki kościelnej. Tradycja i współczesność”. Instytut Muzykologii KUL, 16-17 V 2018 r.
  [w:] Roczniki Teologiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Źródło wszechmiłości mając przed oczyma. "Stabat Mater" w twórczości współczesnych kompozytorów polskich
 • Folklore in the Works of Contemporary Polish Émigré Composers as a Reminiscence of Homeland
  [Folklor w twórczości współczesnych polskich kompozytorów-emigrantów jako wspomnienie Ojczyzny]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Organy i akustyka wnętrz

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Polska kultura muzyczna I połowy XIX w. w świetle ówczesnej krytyki muzycznej

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Kompozytor - wirtuoz - dzieło

Usługi eksperckie w kraju

 • Udział w obradach jury Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży OHP

Działalność odczytowa

 • Wygłoszenie wykładu autorskiego na temat muzyki Chopina ("W drodze do Poturzyna") w ramach cyklu Fonie Lublina
 • Wygłoszenie wykładu autorskiego na temat pieśni St. Moniuszki w ramach cyklu Fonie Lublina

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Zjawisko emigracji wśród kompozytorów polskich w latach 1900-1945

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Twórczość maryjna Andrzeja Nikodemowicza
  [w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • American Dream? Kompozytorzy europejscy w Stanach Zjednoczonych
  [w:] MeaKultura

Artykuł w czasopiśmie

 • Gloriam Dei cantare
  [w:] Przegląd Uniwersytecki
 • Jubileusz 60-lecia Instytutu Muzykologii KUL (1-2 grudnia 2016 r.)
  [w:] Roczniki Teologiczne

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Twórczość kompozytorów słowiańskich I połowy XX w. : zagadnienia wybrane

2016


Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Art Attractive for the Masses or Fetters of the Artistic Freedom? Elements of Folklore in the Music of Polish Socialist Realism
  [Sztuka dla mas czy pragnienie artystycznej wolności? Elementy folkloru w muzyce polskiego socrealizmu]
  [w:] Roczniki Teologiczne

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz redakcji
  [w:] Roczniki Teologiczne

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista)

 • Udział w koncercie kameralnym jako pianista akompaniator
 • Udział w koncercie z cyklu "Spotkanie z geniuszem. Najpiękniejsze arie i duety z oper Mozarta" jako pianista akompaniator

Organizacja konferencji krajowej

 • Twórczość kompozytorów słowiańskich I połowy XX wieku

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zjawisko emigracji wśród kompozytorów polskich I połowy XX wieku

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Organizacja wykładu Alaksandra Porakha "Cymbały białoruskie – historia i współczesność"
 • Współorganizacja wykładu multimedialnego dra Piotra Chilimoniuka "O historii fortepianu i pedalizacji fortepianowej"

2014


Hasło encyklopedyczne

 • Interval
  [Interwał]

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Solowa muzyka organowa w liturgii
  [w:] Muzyka w Liturgii

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Antonio Vivaldi - Piu delLe quattro stagioni. Koncerty, które ożyły

2013


Hasło w leksykonie

 • Kwieciński Andrzej
 • Nowicka Ewelina
 • Polaczyk Jakub
 • Buczyński Walter
 • Gorgoń Robert
 • Tomanek Konrad
 • Nowak Aleksander
 • Nepelski Karol
 • Lachert de Peslin Piotr
 • Ślusarczyk Przemysław
 • Sotomski Jacek
 • Woźny Joanna
 • Zoła Antoni
 • Zagajewski Artur
 • Wesołowski Adam
 • Orliński Piotr
 • Płonka Jarosław
 • Ossowski Michał
 • Rabiński Jacek
 • Patkowski Józef
 • Opałka Tomasz
 • Majchrzak Piotr
 • Kroschel Artur

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Polish Music. Polish Composers 1918-2010
  [Muzyka polska. Kompozytorzy polscy 1918-2010]