dr Kinga Krzymowska-Szacoń

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Konsultacje - Semestr Letni 2020/2021

PONIEDZIAŁEK

PIĄTEK