dr Kinga Krzymowska-Szacoń

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Katedra Polifonii Religijnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Kinga Krzymowska-Szacoń
adiunkt - Katedra Polifonii Religijnej
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: kinga.krzymowska-szacon_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9425-8701