dr hab. Joanna Szady

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Dr hab. Joanna Szady, adiunkt, opiekun specjalizacji nauczycielskiej. Studia historyczne na KUL ukończyła w 1993 r. na podstawie pracy pt. „Dzieje parafii Radzyń Podlaski do końca XVIII wieku” napisanej na seminarium magisterskim prof. Stanisława Litaka. W 2006  r. na podstawie rozprawy pt. „Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w II połowie XVIII wieku” napisanej pod kierunkiem prof. S. Litaka uzyskała stopień doktora. Stopień dr hab. uzyskała na mocy Uchwały RWNH z 20 lutego 2019 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Aktywność społeczna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Lublinie w latach 1918-1939”. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziejów struktur parafialnych, historii książki i bibliotek kościelnych, żeńskich zgromadzeń zakonnych, historii opieki i wychowania oraz dydaktyki historii. W praktyce działalności akademickiej pozostaje współpraca ze szkołami w ramach realizacji praktyk studenckich, integracja  ze środowiskiem zawodowym przewodników miejskich i edukatorów archiwalnych oraz muzealnych, udział w realizacji projektów edukacyjnych, popularyzacja badań historycznych, a także zagadnień z obszaru turystyki kulturowej.