dr hab. Joanna Szady

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.


2021


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Animacja filmowa a edukacja. "Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918" jako źródło wiedzy o ruchu emancypacji kobiet na przełomie XIX i XX wieku

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Biography in the Museum: A Multimedia Presentation of Saint Zygmunt Szczęsny Feliński’s Life
  [Biografia w muzeum. Multimedialna prezentacja życiorysu św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego]
  [w:] Biografistyka Pedagogiczna
 • Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Studentki KUL dwudziestolecia międzywojennego

Inne stypendium w ramach programu krajowego

 • Rola żeńskich zgromadzeń zakonnych w pomocy i ratowaniu ludności żydowskiej na Ziemiach Polskich podczas II wojny światowej

Nagroda krajowa

 • Medal Pamiątkowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Publiczna Szkoła Powszechna nr 29 w środowisku szkolnym Lublina w latach 1934-1939
  [w:] Rocznik Lubelski

Hasło encyklopedyczne

 • Zanussi Krzysztof

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Multimedialne Muzeum Szczęsnego Felińskiego w Warszawie

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

 • Sesja IV: Biografie w edukacji muzealnej

2018


Książka naukowa recenzowana

 • Aktywność społeczna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Lublinie w latach 1918-1939

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Działalność opiekuńczo-wychowawcza i oświatowa Zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa w Lublinie w latach 1918-1939
  [w:] Ruch pedagogiczny
 • Profesor Stanisław Litak (1932-2010) – przyczynek do biografii naukowo-dydaktycznej
  [w:] Studia Paedagogica Ignatiana
 • Galicyjska (Lwowska) Prowincja Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w latach 1783-1859
  [w:] Ìсторìя Релìгìй в Українì

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Pielęgniarki, nauczycielki, wychowawczynie...
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Galicyjska (Lwowska) Prowincja Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w latach 1783-1859
 • Rola żeńskich zgromadzeń zakonnych w mieście międzywojennym. Przykład Lublina

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal KEN

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Z pomocą kobietom upadłym. Praca społeczna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Lublinie w XX wieku
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Księgozbiory parafialne - tradycja i perspektywy badawcze
 • Szpital dla Dzieci im. Vetterów w Lublinie w latach 1911-1939
 • Turystyka literacka w Lublinie na przykładzie szlaku komisarza Maciejewskiego
 • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo w posłudze szpitalnej we Lwowie w XVIII wieku
 • Edukacja w przestrzeni miejskiej - refleksja dydaktyczna

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Wirtualnym szlakiem Bronisława Piłsudskiego
  [w:] Przegląd Uniwersytecki

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo w posłudze szpitalnej we Lwowie w XVIII wieku

Udział w konferencji krajowej

 • Konferencja Naukowa „Nauczyciele. Zasłużeni - niedocenieni – zapamiętani”

Usługi dydaktyczne w kraju

 • opiekun specjalizacji pedagogicznej

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Inwentarz księgozbiorów parafialnych z II połowy XVIII wieku - nowa metoda edycji
  [w:] Textus et Studia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo na Rusi Koronnej w XVIII w.

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo na Rusi Koronnej w XVIII w.
 • Księgozbiory parafialne - tradycja i perspektywy badawcze

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Zgromadzenie Sióstr Pasterek w XX wieku w Lublinie z pomocą kobietom upadłym
 • Turystyka literacka w Lublinie na przykładzie szlaku Komisarza Maciejewskiego

Udział w konferencji krajowej

 • III Forum Edukatorów Archiwalnych

Inny wyjazd naukowy

 • Konferencja Warszawskiej Grupy Historyczek Zakonnych

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

 • Metodologia badań nad księgozbiorami parafialnymi

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Wirtualny szlak "Śladami Bronisława Piłsudskiego"

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Misja opiekuńcza Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Wincentego à Paulo w Polsce w XVII-XVIII wieku
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Janusz Korczak w kinematografii polskiej
 • Literatura w służbie dziecka na przykładzie „Pokłosia” bł. Edmunda Bojanowskiego
 • Wycieczka szkolna - edukacja, zabawa, przygoda

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] Joanna M. Domańska, Domy dziecka na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 248
  [w:] Studia edukacyjne

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzja artykułu
  [w:] Historia i świat

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • II Forum Edukatorów Archiwalnych

Udział w konferencji krajowej

 • 44. Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych. Kobiety konsekrowane w historii i dla historii
 • I Forum Edukatorów Archiwalnych

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Edukacja w przestrzeni miejskiej - refleksja dydaktyczna

Członkostwo w innej organizacji krajowej

 • Forum Edukatorów Archiwalnych

Udział w festiwalu nauki

 • GiS w badaniach historycznych i turystyce kulturowej

2014


Hasło w leksykonie

 • Partnerstwo edukacyjne
 • Wczesna edukacja
 • Przyłubscy Ewa i Feliks
 • Zmiana programowa
 • raport Komisji Europejskiej
 • Epstein Joyce Levy
 • "Wychowanie na co dzień"
 • Dziecięce filozofowanie

Hasło słownikowe

 • Litak Stanisław

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • Review article
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Recenzent
  [w:] Historia i świat
 • Recenzent
  [w:] Studia Źródłoznawcze

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • School trip-education, fun, adventure
 • Inwentarz księgozbiorów parafialnych z II połowy XVIII wieku – nowa metoda edycji
 • HISTQuest. Projekt gry dydaktycznej promującej historię i dziedzictwo „małej ojczyzny”

Udział w festiwalu nauki

 • GIS w badaniach historycznych i turystyce kulturowej

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Szpital w Milanowie w latach 1908-1931 w świetle dokumentów z Archiwum Sióstr Miłosierdzia w Warszawie
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Ośrodki kultury intelektualnej a księgozbiory kościelne epoki przedrozbiorowej
 • Metoda biograficzna w dydaktyce historii
 • Realizacja ideologicznego modelu kobiety w Państwowym Domu Młodzieży w Lublinie w latach 1953-1956

Hasło w leksykonie

 • Educational partnership
  [Partnerstwo edukacyjne]
 • Epstein Joyce Levy
  [Epstein Joyce Lucy]
 • Early education
  [Wczesna edukacja]
 • Partnerstvo, vzdelávacie
  [Partnerstwo edukacyjne]
 • Przyłubska, Ewa (died in 2001) and Przyłubski, Feliks (1906-1983)
  [Przyłubska, Ewa (zm. 2001) i Przyłubski, Feliks (1906-1983)]
 • Curriculum change
  [Zmiana programowa]
 • Detskế filozofovanie
  [Dziecięce filozofowanie]
 • Childish philosophizing
  [Dziecięce filozofowanie]
 • Správa Európskej komisie
  [Raport Komisji Europejskiej]
 • Wychowanie na co dzień
 • Report of the European Commission, a
  [Raport Komisji Europejskiej]
 • Przylubská Eva (zom. 2001), Félix (1906-1983)
  [Przyłubska, Ewa (zm. 2001) i Przyłubski, Feliks (1906-1983)]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Literatura w służbie dziecka na przykładzie „Pokłosia” bł. Edmunda Bojanowskiego
 • Metoda biograficzna w dydaktyce historii

Usługi dydaktyczne w kraju

 • School evaluation

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Szkoła pozbawiona karności to młyn bez wody - problem dyscypliny szkolnej w czasach przedrozbiorowych
  [w:] Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Siostra Zofia Więckowska SM w obliczu działań władzy ludowej w latach 1945-1953
 • Problem opieki nad dzieckiem od starożytności do czasów współczesnych w ramach realizacji wątku tematycznego
 • Rector scholae seu minister ecclesiae - refleksje o nauczycielu szkoły parafialnej w XVI-XVIII wieku
 • Indoktrynacja i laicyzacja młodego pokolenia w lubelskich placówkach opiekuńczych po II wojnie światowej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Janusz Korczak w kinematografii polskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Recepcja idei korczakowskiej w obszarze pedagogiczno-psychologicznym

Udział w konferencji

 • V Walne Zebranie Członków Towarzystwa Historii Edukacji

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w Archiwum Sióstr Miłosierdzia
 • Kwerenda naukowa w Archiwum Filmoteki Polskiej

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Towarzystwo Historii Edukacji
 • Towarzystwo Naukowe KUL

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Dom Dziecka imienia Janusza Korczaka w Lublinie w latach 1855-2010

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

 • Kto teraz zadzwoni?

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Ośrodki kultury intelektualnej a księgozbiory kościelne epoki przedrozbiorowej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Rector scholae seu minister ecclesiae - refleksje o nauczycielu szkoły parafialnej w XVI-XVIII wieku
 • Realizacja ideologicznego modelu kobiety w Państwowym Domu Młodzieży w Lublinie w latach 1953-1956

Działalność odczytowa

 • Jubileusz 155 lecia Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Promocja książki
 • Ekspert historii z okresu Odzyskania przez Polaków Niepodległości

2008


Książka naukowa recenzowana

 • Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w II połowie XVIII wieku