dr hab. Joanna Szady

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Konsultacje - Semestr Zimowy 2021/2022

PONIEDZIAŁEK

WTOREK