Marek Fiałkowski

dr hab. Marek Fiałkowski

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Pastoralnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2022

Prace magisterskie
 • Formacja chrześcijańska mężczyzn na przykładzie Stowarzyszenia Mężczyzn Świętego Józefa i wspólnoty Droga Odważnych

2021

Rozprawy doktorskie
 • Duszpasterstwo franciszkanów delegatury prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię na Ukrainie w latach 1991-2016
 • Kultura tymczasowości jako wyzwanie dla duszpasterstwa Kościoła w swietle nauczania papieża Franciszka. Studium teologicznopastoralne

2020

Rozprawy doktorskie
 • Troska chrześcijanina o środowisko naturalne w świetle nauczania Benedykta XVI i Franciszka. Studium teologicznopastoralne

2018

Prace magisterskie
 • Rodzina jako Kościół domowy w świetle nauczania papieża Franciszka

2017

Rozprawy doktorskie
 • Zadania katolików świeckich w porządku doczesnym w świetle współczesnego nauczania Kościoła. Studium teologicznopastoralne

2015

Rozprawy doktorskie
 • Apostolstwo franciszkanów Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych w latach 1972-2012. Studium teologicznopastoralne
Prace magisterskie
 • Apostolstwo osób konsekrowanych w świetle nauczania papieży Benedykta XVI i Franciszka
 • Duszpasterstwo wojskowe w nauczaniu Kościoła po Soborze Watykańskim II

2014

Prace magisterskie
 • Rady parafialne jako miejsce współpracy duchownych i świeckich w polskich publikacjach teologicznych po Soborze Watykańskim II
 • Dialog w rodzinie w świetle dokumentów Kościoła i literatury psychopedagogicznej

2013

Prace licencjackie
 • Rodzina środowiskiem wychowania proekologicznego w świetle nauczania Kościoła i wybranych publikacji po Soborze Watykańskim II
 • Rodzina środowiskiem wychowania do pokoju w świetle Orędzi Jana Pawła II i Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju
 • Troska Kościoła o osoby homoseksualne w świetle dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II i polskiej literatury teologicznej
Prace magisterskie
 • Kościół wobec współczesnego problemu migracji.
 • Apostolstwo osób niepełnosprawnych w nauczaniu Kościoła po Soborze Watykańskim II

2012

Prace licencjackie
 • Uczestnictwo związków niesakramentalnych w życiu Kościoła w świetle polskiej literatury teologicznej
 • Wychowanie do czystości w świetle nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI
 • Naturalne planowanie rodziny w świetle publikacji Włodzimierza Fijałkowskiego (1917-2003)
 • Św. Józef wzorem męża i ojca w świetle dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II i polskiej literatury teologicznej
 • Powołanie mężczyzny do małżeństwa w świetle nauczania Kościoła współczesnego i polskiej literatury teologicznej
 • Prokreacja jako zadanie rodziny w świetle dokumentów Papieskiej Rady do spraw Rodziny
 • Zadania rodziny wobec osoby uzależnionej od alkoholu w świetle polskiej literatury teologicznej i psychopedagogicznej w latach 1989-2011
 • Miłość jako fundament małżeństwa w świetle listów św. Joanny Beretty Molli do męża
 • Godność i misja kobiety w Kościele i świecie w świetle nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI

2011

Prace licencjackie
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo w świetle "Listu do rodzin" i adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" Jana Pawła II
 • Rodzina wobec sekt w świetle dokumentów Kościoła i wybranych publikacji po Soborze Watykańskim II
 • Rola rodziny w trosce o powołania kapłańskie i zakonne w świetle nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II
 • Rodzina wobec osoby uzależnionej od narkotyków w świetle dokumentu „Kościół, narkotyki, narkomania”
 • Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie w świetle dokumentów Papieskiej Rady do spraw Rodziny
 • Powołanie małżonków do świętości w świetle nauczania Jana Pawła II
 • Wychowanie do czystości w rodzinie na podstawie dokumentów Papieskiej Rady do spraw Rodziny
 • Współczesne zagrożenia małżeństwa i rodziny w świetle dokumentów Papieskiej Rady do spraw Rodziny
 • Powołanie kobiety do życia w małżeństwie i rodzinie w świetle publikacji Wandy Półtawskiej
Prace magisterskie
 • Powołanie ojca w rodzinie w ujęciu ks. Bronisława Mierzwińskiego.

2010

Prace licencjackie
 • Rola mediów w rodzinie w świetle orędzi Jana Pawła II na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
 • Powołanie kobiety do macierzyństwa w świetle listu apostolskiego "Mulieris dignitatem" i "Listu do rodzin" Jana Pawła II
 • Powołanie kobiety do życia w małżeństwie w świetle wybranych dokumentów Jana Pawła II
 • Duchowość mężczyzny w świetle wybranych publikacji po Soborze Watykańskim II.
 • Formacja chrześcijańska młodzieży w świetle dokumentów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
 • Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie w świetle nauczania papieża Benedykta XVI
 • Czystość seksualna a budowanie więzi małżeńskiej w świetle dokumentów Kościoła i wybranych publikacji w latach 1989-2009
 • Duszpasterstwo związków niesakramentalnych w świetle dokumentów Kościoła i polskich publikacji w latach 1989-2009

2009

Prace magisterskie
 • Rodzina podmiotem apostolstwa w świetle dokumentów Kościoła w Polsce w latach 1989 - 2008.