Marek Fiałkowski

dr hab. Marek Fiałkowski (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Teologii Pastoralnej

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Marek Fiałkowski prof. KUL
profesor KUL - Katedra Teologii Pastoralnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marek.fialkowski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4850-7420