Paweł Borto

Ks. dr hab. Paweł Borto

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2023

Prace magisterskie
 • George’a Weigela rozumienie papiestwa i jego roli we współczesnym Kościele i świecie
 • Relacje między Tradycją a Objawieniem w ujęciu Josepha Ratzingera

2022

Prace magisterskie
 • Dar języków jako znak działania Ducha Świętego w Kościele
 • Rozumienie formuły "extra Ecclesiam salus nulla" w wypowiedziach Magisterium Kościoła od XIX wieku

2021

Prace magisterskie
 • Wiarygodność i przesłanie chrystofanii galilejskich w ujęciu polskiej literatury teologicznej
 • Istota i funkcje świętości Kościoła w świetle literatury polskojęzycznej
 • Boska świadomość Jezusa objawiona w Jego słowach i czynach
 • Koraniczny obraz Boga w świetle teologii katolickiej

2020

Prace magisterskie
 • Podstawy communio w misterium Kościoła według J. Ratzingera/Benedykta XVI

2019

Prace magisterskie
 • Eklezjotypiczna mariologia ks. profesora Józefa Kudasiewicza
 • George'a Weigela wizja refomy Kościoła w świetle wskazań Vaticanum II
 • Liturgia jako uprzywilejowany sposób wyrazu Tradycji według Josepha Ratzingera
 • Pascha Jezusa Chrystusa jako źródło życia i wiary Kościoła w ujęciu księdza profesora Józefa Kudasiewicza

2018

Prace magisterskie
 • Richarda Swinburne'a apologia Boga wobec problemu zła

2017

Prace magisterskie
 • Wiarygodność wydarzeń paschalnych Jezusa Chrystusa w świetle badań nad Całunem Turyńskim i Chustą z Manoppello

2015

Prace magisterskie
 • Wiarygodność wydarzeń paschalnych w ujeciu ks. prof. Józefa Kudasiewicza