Paweł Borto

Ks. dr hab. Paweł Borto

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Borto Paweł, ks., ur. 26.03.1969 r. w Busku-Zdroju, adiunkt w Katedrze Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej KUL ze stopniem dra habilitowanego.

Matura – 1988 r. LO im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju

Kariera naukowa

W latach 1988-1991 podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, a od 1992 r. kontynuował je na Papieskim Uniwersytecie na Lateranie i ukończył w roku 1996 obroną pracy licencjackiej w specjalizacji teologia fundamentalna pt.: „La dimensione pneumatica del progresso della Tradizione. Le implicazioni di Dei Verbum 8 nella prospettiva di documento della CTI su L’interpretazione dei dogmi” pod kierunkiem ks. Prof. Piero Cody.

Święcenia kapłańskie przyjął w r. 1995 w diecezji kieleckiej.

W latach 1996-1998 pracował jako wikariusz w parafii katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach.

W r. 1998 podjął studia specjalistyczne w KUL z teologii fundamentalnej i ukończył je w r. 2003 obroną pracy doktorskiej pt.: „Tradycja a Objawienie w teologii Yves’a Congara i Henri de Lubaca” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego.

W latach 2003-2008 był redaktorem prowadzącym „Niedzielę Kielecką” – dodatek diecezjalny do ogólnopolskiego wydania tygodnika „Niedziela”.

Od r. 2003 zaczął wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

W roku 2008 przebywał na półrocznej kwerendzie bibliograficznej w Paryżu.

Od roku 2009 zatrudniony w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL – najpierw na stanowisku asystenta, a od 2011 na stanowisku adiunkta.

W roku 2021 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych.