prof. dr hab. Dariusz Seweryn

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury Oświecenia, Romantyzmu i Krytyki Artystycznej

Stanowisko: Profesor

Zainteresowania naukowe: twórczość wielkich romantyków polskich, problematyka genologiczna romantyzmu, neokomparatystyka mitologiczna, związki między literaturą a historią, filozofią, mistyką, fenomenologią religii.