dr Małgorzata Szyszka

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny

Stanowisko: Asystent

           Informacja dla doktorantów:

                  

Metody badań socjologicznych 

                         (różnice programowe)

 

 

 Literatura na egzamin:

  • E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003

               rozdział VII, IX, XI

  • F. Nachmias, Ch.D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Warszawa 2001

               cz. I, rozdział III Podstawowe elementy

               cz. III, rozdział XIII Wtórna analiza danych

  • I. Gruszyński, Kwestionariusz w socjologii, Katowice 2003

               rozdział II Kwestionariusz jako narzędzie badawcze

 

Egzamin odbywa się podczas zjazdów (w soboty po seminarium doktoranckim), po wcześniejszym mailowym umówieniu się;        ewentualnie w trakcie konsultacji.