dr Małgorzata Szyszka

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Filozofii Społecznej

Stanowisko: Asystent