dr Małgorzata Szyszka

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Katedra Filozofii Społecznej

Stanowisko: Asystent