Henryk Duda

dr hab. Henryk Duda (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego

Stanowisko: Profesor KUL

2020

Prace magisterskie
 • Oficjalne i nieoficjalne nazwy narkotyków we współczesnej polszczyźnie

2019

Prace magisterskie
 • Polskość w powieści "Kruczi" Wasyla Horbatiuka. Analiza gramatyczno-leksykalna
 • Bilingwizm polsko-angielski dzieci polonijnych w brytyjskim Doncaster
 • Językowy obraz kobiety w polskich tekstach kabaretowych z początku XXI wieku
 • Język polski w Perszotrawenśku na terenie byłej Marchlewszczyzny

2018

Prace magisterskie
 • Instrukcja obsługi jako gatunek mowy

2017

Prace magisterskie
 • Nazwy własne w powieści Floriana Czarnyszewicza Nadberezyńcy
 • Użycie liter e i é w Słowniku wileńskim
 • Błędy językowe w pracach pisemnych uczniów polonijnej szkoły sobotniej w Edynburgu
 • Proza Andrzeja Chciuka wobec współczesnej normy językowej. Na przykładzie "Atlantydy. Opowieści o Wielkim Księstwie Bałaku"
 • Portal glottodydaktyczny jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela języka polskiego jako obcego/drugiego. Podstawy teoretyczne i próba wdrożenia
 • Analiza retoryczna wybranych wystąpień Wojciecha Jaruzelskiego w latach osiemdziesiątych XX wieku
 • Nazwy zagrań w piłce nożnej i siatkówce. Analiza porównawcza

2016

Prace magisterskie
 • Analiza porównawcza polskich i ukraińskich frazeologizmów na przykładzie tłumaczenia "Kobziarza" Tarasa Szewczenki
 • "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige" Selmy Lagerlöf w przekładzie Teresy Chłapowskiej na język polski. Analiza translatorska

2015

Prace licencjackie
 • Płeć w języku polskim i szewdzkim. Studium porównawcze.
Prace magisterskie
 • Językoznawstwo normatywne w 2. połowie XX wieku na emigracji na przykładzie „Kultury” paryskiej.
 • Słownictwo kresowe w twórczości Andrzeja Chciuka na przykładzie „Ziemi Księżycowej”
 • Kształtowanie się normy ortograficznej na początku XX wieku. Wybrane zagadnienia
 • Gwiazda w języku i kulturze ostatniego ćwierćwiecza.
 • Archaizacja językowa w komiksie "Tytus Romek i A'tomek w bitwie grunwaldzkiej 1410 roku z wyobraźni Papcia Chmiela narysowani"

2014

Prace magisterskie
 • O języku i stylu Marka Nowakowskiego (na przykładzie Mojego słownika PRL-u).
 • Analiza językowa tytułów lingwistycznych prac magisterskich
 • Analiza językowo-stylistyczna "Pyzy na polskich dróżkach" Hanny Januszewskiej.

2010

Prace licencjackie
 • Rzadkie słownictwo w powieści Wacława Sieroszewskiego "Beniowski"
 • Stereotyp Rosjanina w "Zapiskach oficera Armii Czerwonej" Sergiusza Piaseckiego.
 • Życie i język mieszkańców Białorusi pocz. XX w. w świetle powieści Józefa Weyssenhoffa "Puszcza".

2009

Prace licencjackie
 • O języku "Nadberezyńców" Floriana Czarnyszewicza
 • O języku "Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy" Sergiusza Piaseckiego
 • O języku powieści Józefa Mackiewicza "Droga donikąd"
 • Wyrazy obce w utworze Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego "Przez kraj ludzi, zierząt i bogów"
Prace magisterskie
 • Właściwości języka i stylu "Lapidariów" Ryszarda Kapuścińskiego.
 • Właściwości języka i stylu prozy Ferdynanda Goetla.
 • Emocjonalność w gwarze studenckiej.
 • Język reklamy w "Poradniku domowym". Analiza pragmalingwistyczna.
 • Językowe i tekstowe wskaźniki emocjonalności w felietonach Joanny Szczepkowskiej.
 • Potoczność w prasie kobiecej na przykładzie "Przyjaciółki".
 • Językowy obraz kobiety w prasie dla mężczyzn.
 • Perswazja i manipulacja w felietonach Jerzego Pilcha