Henryk Duda

dr hab. Henryk Duda (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Języka Polskiego

Stanowisko: Profesor KUL

Henryk D u d a, doktor habilitowany, polonista, profesor KUL. Urodzony w 1963 r. w Tąpkowicach. Studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1987 r. pracownik KUL, obecnie kierownik Katedry Języka Polskiego w Instytucie językoznawstwa. Ponadto w latach 1992-2006 pracownik Nauczycielskiego Kolegium Języka Polskiego, a od 2006 do 2013 r. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. W latach 1996 i 2001 visiting professor na University of Ottawa, w latach 2004-2006 na Tokyo University of Foreign Studies.

 

Główny obszar badań: językoznawstwo (w szczególności historia języka polskiego, język autorów, polsko-ukraińskie kontakty językowe i kulturowe, kultura języka). Autor książki „Każdą razą Biblią odmieniać ...”. Modernizacja języka przedruków Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka w XVII i XVIII wieku (1998) oraz artykułów z powyższych dziedzin.

 

Autor Lingwistykonu: http://lingwistykon.wordpress.com