Marcin Wysocki

Ks. dr hab. Marcin Wysocki (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej

Stanowisko: Profesor KUL

2022

Prace magisterskie
  • Droga świeckich ku świętości według św. Cezarego z Arles

2021

Rozprawy doktorskie
  • "In flagello eius Dominus merita studuit augere". Tajemnica cierpienia w "Moralia i n Iob " św. Grzegorza Wiekiego

2020

Prace magisterskie
  • Edukacyjne podstawy planu Comboniego i jego znaczenie dla rodziny komboniańskiej w Kenii (1964-2014)
  • Rola i zadania duchowieństwa w świetle "Kazań do ludu" św. Cezarego z Arles
  • Rozwój myśli Johna Henry'ego Newmana na temat świeckich podczas pełnienia funkcji rektora Katolickiego Uniwersytetu Irlandii (1851-1858)

2019

Prace magisterskie
  • Kapłani i kapłaństwo w mowach i listach św. Grzegorza Teologa