Marcin Wysocki

Ks. dr hab. Marcin Wysocki (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej

Stanowisko: Profesor KUL


2023


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Marcela ANDOKOVÁ, Čierna som a predsa krásna. Tyconiov výklad Piesne piesní 1, 5 (I am Black Yet Beautiful. Tyconius’s Interpretation of Song 1:5), Iris, Bratislava 2020, pp. 226
  [w:] VOX PATRUM

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • The Church in the Face of Crises and Challenges over the Centuries Selected Issues from the History of the Church
  [Kościół w obliczu kryzysów i wyzwań przez wieki. Wybrane zagadnienia z historii Kościoła]

Recenzja książki naukowej

 • Recenzja wydawnicza książki "Biskup – Eucharystia – Ekumenizm. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka", red. P. Rabczyński, P. Towarek, Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum 2023
 • Recenzja wydawnicza książki "Anastazy Synaita, Pytania i Odpowiedzi". Wprowadzenie, przekład i komentarz ks. Marek Gilski, ks. Dariusz Piasecki, Wydawnictwo «scriptum», Kraków 2023, ss. 240
 • Recenzja wydawnicza książki "Hugon ze Świętego Wiktora, O wychowaniu nowicjuszy", tłum. kom. Ł. Libowski, Wydawnictwo TYNIEC, Tyniec 2022

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Paper: “On the importance of a garden in the life of Christians - a study of the writings of St Paulinus of Nola”"
  [Referat: “On the importance of a garden in the life of Christians - a study of the writings of St Paulinus of Nola”"]
 • Referat: “A saint - the face of God on the example of St. Felix in the writings of Paulinus of Nola"
 • Paper: “Opportunity or Threat? The World After the Pandemic in the Example of the First Centuries of Christianity"
  [Referat: “Opportunity or Threat? The World After the Pandemic in the Example of the First Centuries of Christianity"]

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Visiting researcher at the Tangaza College University, Nairobi, Kenya
  [Stypendium naukowe w Tangaza College University, Nairobi, Kenia]

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • “Shall I show joy or sorrow?” (Poem 31). Pain of loss – a study of Paulinus of Nola’s works
  ["Powinienem czuć radość czy smutek?" (Carm. 31). Ból straty - studium dzieł Paulina z Noli]
  [w:] VOX PATRUM
 • Ortodoksja jako droga twórczego rozwoju dziecka w "Panarionie" Epifaniusza z Salaminy
  [w:] VOX PATRUM

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Doroczna Konferencja Północnoamerykańskiego Towarzystwa Patrystycznego (NAPS) (Chicago, USA, 26-28.05.2022)
  [w:] VOX PATRUM
 • Pamięć. Sposoby i cel pamiętania w chrześcijaństwie antycznym (XLVIII Spotkanie Badaczy Antyku Chrześcijańskiego, Instytut Patrystyczny Augustynianum, Rzym, 5-7.05.2022)
  [w:] VOX PATRUM
 • Chrześcijanie epoki patrystycznej wobec świata przyrody (IV Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna, KUL, Lublin, 18-20.10.2022)
  [w:] VOX PATRUM

Recenzja książki naukowej

 • Recenzja wydawnicza książki ks. dr. hab. Stanisława Strękowskiego "Małżeństwo i rodzina w pismach Ojców Kapadockich Elementy formacji religijno-moralnej dzieci", Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Warszawa 2021

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • The 4th International Patristic Conference
  [IV Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Paper: "Letters as a Form of Memory. A Study of Latin Christian Letters of the 4th and 5th Century (Ambrose, Jerome, Augustine and Paulinus of Nola)"
  [Referat: Letters as a Form of Memory. A Study of Latin Christian Letters of the 4th and 5th Century (Ambrose, Jerome, Augustine and Paulinus of Nola)]
 • Paper: “Visit Me with Your letters” (Paulinus, ep. 3,5). Traveling and Hospitality Exemplified in the Collections of Christian Latin Letters of the 4th and 5th Century (Ambrose, Jerome, Augustine, Paulinus of Nola)
  [Referat: “Visit Me with Your letters” (Paulinus, ep. 3,5). Traveling and Hospitality Exemplified in the Collections of Christian Latin Letters of the 4th and 5th Century (Ambrose, Jerome, Augustine, Paulinus of Nola) ]
 • Paper: "Crossing the Genres? Letter as the Historical Testimony - a Study of the Early Christian Letters of the 4th and 5th Century (Ambrose, Jerome, and Paulinus of Nola)"
  [Referat: Crossing the Genres? Letter as the Historical Testimony - a Study of the Early Christian Letters of the 4th and 5th Century (Ambrose, Jerome, and Paulinus of Nola)]
 • Paper: “Christian freedom as the freedom to do good. A study of Paulinus of Nola's letters"
  [Referat: “Christian freedom as the freedom to do good. A study of Paulinus of Nola's letters"]
 • Paper: “How to recover from traumatic experiences? The answers and examples made by Paulinus of Nola in his letters”
  [Referat: “How to recover from traumatic experiences? The answers and examples made by Paulinus of Nola in his letters”]
 • Paper: “Letters as a school of the Christian exegesis. A study of the early Christian Latin letters of the 4th and 5th century (Augustine, Jerome and Paulinus of Nola)"
  [Referat: “Letters as a school of the Christian exegesis. A study of the early Christian Latin letters of the 4th and 5th century (Augustine, Jerome and Paulinus of Nola)"]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Referat: “Anioły są wśród nas. Studium pism św. Paulina z Noli"

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Visiting researcher at the Tangaza College University, Nairobi, Kenya
  [Stypendium naukowe w Tangaza College University, Nairobi, Kenia]

Staż finansowany ze środków krajowych

 • Visiting researcher at the University of Oxford
  [Staż naukowy na Uniwersytecie Oksfordzkim]
 • Visiting researcher at the Boston College
  [Staż naukowy w Boston College]

Kierownictwo złożonego projektu - organizacja międzynarodowa

 • Research project application - John Templeton Foundation
  [Wniosek grantowy - John Templeton Foundation]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

 • Doskonała Nauka - organizacja konferencji
 • Rozwój czasopism naukowych - Vox Patrum

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

 • Ojcostwo fizyczne w pismach autorów wczesnochrześcijańskich

2021


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Persecution of heretics
  [Prześladowania heretyków]
 • To be a father is it only “looking after possessions and sons” (cfr. Epist. 39,2)? Paulinus of Nola’s view on the figure and the role of the father
  [Czy być ojcem to tylko "dbać o majątek i synów" (cfr. Epist. 39,2)? Paulina z Noli spojrzenie na postać i znaczenie ojca]
 • How to Survive the End of the World? A Study of Latin Christian Letters of the 4th and 5th Century
 • The Symbolism of Biblical Birds in the Letters of Paulinus of Nola
 • Si tu vales bene est… Czy tylko grzecznościowa formułka? Zdrowie i choroba w listach wczesnochrześcijańskich na przykładzie wybranych łacińskich kolekcji listów IV i V wieku

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Figura Maryi w pastoralnym przepowiadaniu wybranych Ojców Kościoła
  [w:] VOX PATRUM
 • Uraniusz, List o śmierci Paulina
  [w:] VOX PATRUM

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Bibliografia prac Wojciecha Stawiszyńskiego
  [w:] VOX PATRUM
 • Bibliografia Paulina z Noli
  [w:] VOX PATRUM
 • Mariologia Ojców Kościoła – spotkanie Sekcji Patrystycznej (Olsztyn, 19-22 września 2021)
  [w:] VOX PATRUM
 • Konferencja „Paulin, Nola i Śródziemiomorze” (10, 11, 17, 18 maja 2021, online)
  [w:] VOX PATRUM
 • Międzynarodowa konferencja "New Horizons in Early Christian Studies: Challenges and Opportunities" (26-27 marca 2021, online)
  [w:] VOX PATRUM

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Tłumaczenie listu Uraniusza, "O śmierci Paulina"

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • The Bible in the Patristic Period

Recenzja książki naukowej

 • Recenzja wydawnicza książki "Recepcja opowiadania o mitycznym ptaku Feniksie w literaturze patrystycznej oraz ikonografii chrześcijańskiej", Poznań 2021
 • Recenzja wydawnicza edycji krytycznej Martinus Cromerus, "Monachus, sive Colloquiorum de religione libri quattuor, binis distincti dialogis"
 • Recenzja wydawnicza książki "Św. Jan Chryzostom, Katechezy chrzcielne", tłum. W. Kania, opr. J. Naumowicz, J. Żelazny, BOK, Kraków, Wydawnictwo m, 2021
 • Recenzja wydawnicza książki "Źródła greckie do historii herezji Paulicjan w Azji Mniejszej", tłum. Ł. Karczewski, PSP 79, Warszawa, UKSW 2021
 • Recenzja wydawnicza książki "Św. Nil z Ancyry. Listy", tłum. L. Nieścior, PSP 76, Warszawa, UKSW 2021

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk teologicznych

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • "And the gates of the netherworld shall not prevail against it". The Church in the face of crisis and challanges over the centuries
  ["I bramy piekielne go nie przemogą". Kościół wobec kryzysów i wyzwań na przestrzeni wieków]
 • Organization of the international conference: "Tractatus populares: Homiletic forms as an effective communication means from Christian Antiquity to the Humanist era"
  [Orgnizacja konferencji "Tractatus populares: Homiletic forms as an effective communication means from Christian Antiquity to the Humanist era"]
 • Organizacja konferencji międzynarodowej "Mariologia patrystyczna"

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • A Saint as a Resilient Tool - a Study of the Case of St. Felix on the Base of Paulinus of Nola's Works
  [Święty jako wzmacniające narzędzie - studium na przykładzie św. Feliksa na podstawie pism św. Paulina z Noli]
 • Bridging Divides and Relations Between the Old and the New, Between Paganism and Christianity, Between Rich Ones and Poor Ones – Study of the Case of Paulinus of Nola and His Works
  [Budowanie mostów między starym i nowym, między pogaństwem i chrześcijaństwem, bogatymi i biednym - studium przypadku Paulina z Noli i jego dzieł]
 • Presented paper: A Letter or/and a Homily – A Study of the Collections of the Latin Christian Letters from the Turn of 4th and 5th Centuries.
  [Referat: A Letter or/and a Homily – A Study of the Collections of the Latin Christian Letters from the Turn of 4th and 5th Centuries.]
 • Conversion as an Adventure: A Study of St. Augustine’s Letters to Heretics and Schismatic
  [Nawrócenie jako przygoda. Studium listów św. Augustyna do schizmatyków i heretyków]
 • Paper presented at the conference: New Horizons in Early Christian Studies
  [Referat na konferencji: Nowe Horyzonty w studiach nad Antykiem Chrześcijańskim]
 • Figura Maryi w pastoralnym przepowiadaniu Ojców Kościoła
 • Referat na konferencji: Uczucia w tradycji platońskiej, patrystycznej i późnego antyku

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Chair person of the session: Alexandrian School
  [Prowadzenie sesji: Alexandrian School]
 • Moderating of the Conference
  [Prowadzenie konferencji]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Convegno: Paolino, Nola e il Mediterraneo
  [Konferencja: Paolino, Nola e il Mediterraneo]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Referat na konferencji: Si tu vales bene est...Czy tylko grzecznościowa formułka? Zdrowie i choroba w listach wczesnochrześcijańskich
 • Referat: Figura Maryi w przepowiadaniu Słowa Bożego w Tardycji Ojców Kościoła

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Zespół ekspertów KUL ds. oceny programowej - Lingwistyka stosowana II stopnia
 • Członek zespołu recenzentów merytorycznych do oceny kierunku "Lingwistyka stosowana II stopnia"

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda za najlepiej punktowaną publikację naukową 2021

2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Wykaz publikacji ks. prof. dr. hab. Jerzego Pałuckiego
 • Starożytne korepetycje z mariologii? Mariologia Paulina z Noli na kanwie Listu 50 Paulina i 149 Augustyna
 • Moc i rola słowa według Paulina z Noli i jego listów
 • Cui carni fuerit speranda inmortalitas (Aug. Ep. 140, 31). The Incarnation of Christ and the Hope of Resurrection in St Augustine’s Letters
  [Cui carni fuerit speranda inmortalitas (Aug. Ep. 140, 31). Wcielenie Chrystusa i nadzieja zmartwychwstania w listach św. Augustyna]
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki – życie i działalność naukowo-organizacyjna
 • Itineribus Ecclesiae. Ojcowie Kościoła mistrzami zrozumienia dziejów Kościoła

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Eschatologiczny wymiar życia monastycznego w listach św. Hieronima
  [w:] VOX PATRUM

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Godność w cierpieniu: świadectwo akt męczeństwa

Artykuł w czasopiśmie

 • Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w polskich ośrodkach naukowych w latach 2015-2019
  [w:] VOX PATRUM

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Nullum referenda gratia maius est officium. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Jerzemu Pałuckiemu z okazji 65-lecia urodzin i 30-lecia pracy naukowej,

Recenzja książki naukowej

 • Recenzja wydawnicza książki "Synodalność. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka", Pelplin, Bernardinum, 2020
 • Recenzja wydawnicza książki "Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych", wyd. 2, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020
 • Recenzja wydawnicza książki "Ecclesia res multorum colorum. Opuscula Felici Lenort octogenario dedicata ", Poznań 2020
 • Recenzja wydawnicza książki "Ojcowie Kościoła o Piśmie Świętym", Poznań 2020

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent w postępowaniu habilitacyjnym dr. Karoliny Kochańczyk-Bonińskiej

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Hope or Hopelessness? Barbarians and the Crisis of the Roman Empire in the Latin Christian Letters of the 4th and 5th Century
  [Nadzieja czy beznadzieja? Barbarzyńcy i kryzys Imperium rzymskiego w łacińskich chrześcijańskich listach IV i V wieku]
 • Paper presented at the conference: PATRIS PERSONA EIVSQVE MVNVS APVD ANTIQVOS CLASSICOS CHRISTIANOSQVE SCRIPTORES
  [ Referat na konferencji: PATRIS PERSONA EIVSQVE MVNVS APVD ANTIQVOS CLASSICOS CHRISTIANOSQVE SCRIPTORES]

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • Członek Rady Stowarzyszenia (International Association of Patristic Studies)

2019


Książka naukowa recenzowana

 • Paulin z Noli (Pontius Meropius Anitius Paulinus), Listy 1-51

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Chrystus Król i Jego królestwo – interpretacja pierwszych aleksandryjczyków
 • Nadzieja upadającego świata. Ojcowie Kościoła w swych listach wobec barbarzyńców
 • O listach w listach Ojców Kościoła
 • Przesyłam ten list przez ręce mojego umiłowanego… czyli rzecz o kurierach w listach chrześcijańskich
 • Chrześcijańska nadzieja w listach konsolacyjnych (św. Ambroży, św. Augustyn, św. Hieronim, św. Paulin)

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • „Czyż i Afryka nie jest pełna ciał świętych męczenników?” (Augustyn, Ep. 78, 3). Męczeństwo jako rys duchowości Afryki Północnej
  [w:] VOX PATRUM

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Can Children be Mature in the Faith? A Study of the Works of St. Ambrose
  [Czy dzieci mogą być dojrzałe w wierze? Studium pism św. Ambrożego]
 • How to Measure the Time of God and the Time of Men? Study of the Letters of Ambrose and Augustine
  [Jak mierzyć czas Boga i czas człowieka? Studium listów św. Ambrożego i św. Augustyna]

Hasło encyklopedyczne

 • Wysocki Marcin
 • Bober Andrzej
 • Wilczyński Tomasz

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

 • Tłumaczenie: Paulin z Noli, Listy 1-51

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku (Ambroży, Augustyn, Hieronim, Paulin z Noli)

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Organization of the international conference: "The Bible in the Patristic Period"
  [Organizacja konferencji międzynarodowej "Biblia w epoce patrystycznej – przekłady i duchowa interpretacja w 1600. rocznicę śmierci św. Hieronima"]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Paper presented at the XVIII International Conference on Patristics Studies
  [Referat na konferencji: XVIII International Conference on Patristics Studies]
 • Referat na konferencji: 1600-lecie śmierci św. Hieronima: biblisty, dogmatyka, polemisty….

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

 • Kierownictwo projektu w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych"
 • Kierownik projektu w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę - Działalność wydawnicza
 • Kierownik projektu w ramach programu Wsparcie dla czasopism naukowych - Vox Patrum

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki

Członkostwo w komitecie lub komisji

 • Uniwersytecka Komisja Wydawnicza

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Członek zespołu doradczego MNiSW do spraw wykazów czasopism naukowych - nauki teologiczne
 • Członek zespołu recenzentów merytorycznych do oceny kierunku "Italianistyka - studia I stopnia"
 • Zespół ekspertów KUL ds. oceny programowej - Italianistyka - studia I stopnia
 • Członek zespołu recenzentów merytorycznych do oceny kierunku "Theological studies"

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Medal brązowy za długoletnią służbę

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Biblia i nadzieja na jej dobre tłumaczenie
  [w:] VOX PATRUM
 • «¿Por qué desesperar de nuestra concordia?» (ep. 108, 15). Esperanza o desesperanza de la reconciliación de los herejes. Un estudio de las cartas de S. Agustín
  ["Dlaczego więc mielibyśmy wątpić w osiągnięcie zgody? (Aug. ep. 108,15). Nadzieja czy beznadzieja na nawrócenie heretyków. Studium listów św. Augustyna]
  [w:] Augustinus
 • Pewniejsza nadzieja? Zachęty do życia monastycznego w epistolografii IV i V wieku
  [w:] VOX PATRUM

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • Redaktor naczelny "Vox Patrum"
  [w:] VOX PATRUM

Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym

 • Umowa o współpracy z Tangaza University College

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

 • Kultura i Tożsamość - konferencja na 100-lecie odzyskania niepodległości

Członkostwo w PAN

 • Członek Komisji Teologii Oddziału Lubelskiego PAN

2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nadzieja na jedność? Herezje i heretycy w Listach św. Ambrożego
  [w:] VOX PATRUM
 • Nadzieja odnaleziona i utracona – eschatologiczny wymiar wędrówki Izraelitów przez pustynię. Dwa sposoby widzenia jednej historii: homilia 27. na Księgę Liczb Orygenesa i list 78. Hieronima
  [w:] VOX PATRUM

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Godne przyjmowanie Eucharystii w listach św. Ambrożego i św. Augustyna

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Recenzent w przewodzie habilitacyjnym ks. dr. Mirosława Mejznera

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zbiorowa Rektora KUL I stopnia za redagowanie półrocznika naukowego Vox Patrum

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Recepcja Ojców Kościoła w "Confessio Catholicae Fidei Christiana" Stanisława Hozjusza
  [w:] VOX PATRUM

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz redakcji "Roczników Teologicznych"
  [w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja książki naukowej

 • Recenzja wydawnicza publikacji „Imperia Śródziemnomorza. Czynniki warunkujące powstanie, rozwój i upadek” red. Karolina Kochańczyk-Bonińska, Leszek Misiarczyk, Tomasz Skibiński
 • Recenzja wydawnicza publikacji o. Jacka Romanka OFMCap „Koncepcja świętości chrześcijanina na podstawie homilii Orygenesa do Pentateuchu”

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zbiorowa Rektora KUL I stopnia za organizację Konferencji Patrystycznych

Organizacja festiwalu nauki

 • Członek komitetu organizacyjnego XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki

2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ideał mędrca w listach św. Ambrożego
  [w:] VOX PATRUM
 • Męczennik jako świadek na podstawie akt męczenników
  [w:] Verbum Vitae
 • Autorstwo ‘Te Deum’ w świetle współczesnych badań. Zarys problematyki
  [w:] E-Patrologos

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Between Western and Eastern Traditions: Polish Patristic Studies after World War II
  [Pomiędzy Wschodem i Zachodem: polskie studia patrystyczne po II wojnie światowej]
 • Numquid non et Africa sanctorum martyrum corporibus plena est?’ (Augustine, Ep. 78,3). Martyrs and Martyrdom in Africa before Augustine – a Preparation for Donatism?
  [Numquid non et Africa sanctorum martyrum corporibus plena est?’ (Augustyn, Ep. 78,3). Męczennicy i Męczeństwo w Afryce Północnej przed Augustynem - przygotowanie do donatyzmu?]

Hasło encyklopedyczne

 • Gregory of Nazianzus
  [Grzegorz z Nazjanzu]
 • Leadership Development in the Early Church (Through the Fourth Century)
  [Rozwój przywództwa w Kościele starożytnym]
 • Apologists
  [Apologeci]
 • Gregory of Nyssa
  [Grzegorz z Nyssy]
 • Clement of Alexandria
  [Klemens Aleksandryjski]
 • Cappadocian Fathers
  [Ojcowie Kapadoccy]
 • Basil the Great
  [Bazyli Wielki]
 • Jerome
  [Hieronim]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

 • Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • Członek Rady Stowarzyszenia (International Association of Patristic Studies)

2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • „Jesteśmy pośrednikami wiary” (Ep. 10 [extra coll.], 8). Wiara i jej pośrednicy na podstawie listów św. Ambrożego
  [w:] VOX PATRUM
 • Obraz chrześcijańskiego władcy w listach św. Ambrożego
  [w:] VOX PATRUM

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Radości i troski biskupiego życia z perspektywy listów św. Ambrożego, Biskupa Mediolanu
 • Od Pierzchał przez Głotowo do Dobrego Miasta ‘ad maiorem divini cultus et devocionis ac popularis frequentationis augmentationem’ – czyli o „wędrówce” Kapituły Kolegiackiej
 • Piękno męczeństwa: obecność Boga w męczennikach na podstawie pism Tertuliana i Cypriana
 • ‘Spem vestram in omnipotentis Dei manu ponite’ (Ep. XI, 23). Hope in the Letters of St Gregory the Great – Decline or Development of the Theology of Hope?
  [‘Spem vestram in omnipotentis Dei manu ponite’ (Ep. XI, 23). Nadzieja w listach św. Grzegorza Wielkiego - upadek czy rozwój teologii nadziei?]

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Studia patystyczne w XXI wieku: Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna dla uczczenia 50-lecia istnienia AIEP/IAPS (Jerozolima, 25-27 VI 2013)
  [w:] VOX PATRUM
 • XLI Spotkanie Badaczy Starożytności Chrześcijańskiej (Rzym, 9-11 V 2013)
  [w:] VOX PATRUM
 • Colloquium Origenianum Undecimum (Aarhus, Dania, 26-30 VIII 2013)
  [w:] VOX PATRUM

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [Rec.:] S. Kalinkowski, Scire Latine. Język łaciński. Podręcznik dla alumnów i studentów teologii, Warszawa 2014, ss. 370
  [w:] VOX PATRUM
 • [Rec.:] Biskup Marcin Kromer (1512-1589). W służbie Kościoła, Ojczyzny i Ziemi Bieckiej, red. W. Kret, S. Zych, Biecz 2013, s. 180, ISBN 978-83-60944-57-8
  [w:] Resovia Sacra

Hasło encyklopedyczne

 • Wyznawca
 • Zozym

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Kierownictwo grantu złożonego do NCN

Usługi dydaktyczne w kraju

 • Wykłady dla Uniwersytetu Otwartego KUL

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Członek zespołu ekspertów NCN

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Marcin Kromer – polski Liwiusz? Czyli rzecz o stylu kromerowej historii
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • „Nie ma nic ważniejszego od religii, nic wznioślejszego od wiary” (Ep. 72, 12). Wiara w świetle listów św. Ambrożego
  [w:] VOX PATRUM

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "Błogosławieni ubodzy w duchu". Patrystyczna interpretacja pierwszego błogosławieństwa w pismach zachodnich Ojców Kościoła
 • Eschatology of the Time of Persecutions in the Writings of Tertullian and Cyprian
  [Eschatologia okresu prześladowań w pismach Tertuliana i Cypriana]

Hasło encyklopedyczne

 • Testamentum Domini
 • Sykstus III
 • Szymon Słupnik Starszy 1. Życie
 • Szymon Słupnik Młodszy 1. Życie
 • Teofil z Castabali
 • Tertulian
 • Traditores
 • Tymoteusz Ailuros
 • Tykoniusz
 • Sewer z Antiochii
 • Sewerianie
 • Skete
 • Skit
 • Słupnicy

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Między religio licita a religio regalis. Kościół i teologia czasu przemian (w 1700. rocznicę „Edyktu Mediolańskiego”)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • 'Spem vestram in omnipotentis Dei manu ponite' (Ep XI, 23). Hope in the writings of Gregory the Great - Decline or development of the theology of hope?
  ['Spem vestram in omnipotentis Dei manu ponite' (Ep XI, 23). Nadzieja w pismach św. Grzegorza Wielkiego - upadek czy rozwój teologii nadziei?]

Udział w konferencji krajowej

 • udział w konferencji "In Trullo": sobór, czy nie sobór piąto-szósty

2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Argumenty wczesnochrześcijańskich apologetów za wyższością chrześcijaństwa nad innymi religiami (Arystydes, Justyn, Atenagoras, Teofil z Antiochii, List do Diogneta

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Tempora mutantur – stanowisko św. Ambrożego
  [w:] Teologia Patrystyczna =
 • Marcin Kromer – polski Liwiusz? Czyli rzecz o bohaterze kromerowej Historii
  [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Hasło encyklopedyczne

 • Roman
 • Roman
 • Proklos
 • Prakseasz
 • Semiarianizm
 • Rustyk
 • Rufin Syryjczyk
 • Rufin Flawiusz
 • Roman z Cezarei
 • Restytut
 • Sarabaici
 • Romanian
 • Romulus z Fiesole
 • Rufin z Asyżu
 • Prymazjusz
 • Roman z Roso
 • Pseudo-Justyn
 • Remediusz

Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • tłumaczenie podczas wykładu dr Mathew A. Gaumer'a

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek redakcji "Vox Patrum"
  [w:] VOX PATRUM
 • Członek redakcji Vox Patrum
  [w:] VOX PATRUM

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Redakcja książki "Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym"

Recenzja artykułu naukowego

 • recenzja artykułu 2

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Organizacja konferencji "Ojcowie Kościoła a zło"
 • Organizing of international conference "The Real Problem with Donatism"
  [Organizacja konferencji "Prawdziwy problem z donatyzmem"]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Fides in regula posita est, habet legem et salutem de obseruatione legis (Tertullian, De Praesc. 14). Legal Description of the Faith by Tertullian - Preparing for Constantine’s Turn and Ecclesiastical Law?
 • The Beauty of Martyrdom – God Presents in the Martyrs in the Writings of Tertullian and Cyprian
 • ‘Numquid non et Africa sanctorum martyrum corporibus plena est?’ (Augustine, Ep. 78,3). Martyrs and Martyrdom in Africa in II-IV sec. – a Preparation for Donatism?
  [‘Numquid non et Africa sanctorum martyrum corporibus plena est?’ (Augustine, Ep. 78,3). Martyrs and Martyrdom in Africa in II-IV sec. – a Preparation for Donatism? ]
 • The Beauty of Martyrdom - God Presents in the Martyrs in the Writings of Tertullian and Cyprian
  [Piękno męczeństwa - Bóg obecny w męczennikach w pismach Tertuliana i Cypriana]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • The Real Problem with Donatism
  [Prawdziwy Problem Donatyzmu]

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Udział w konferencji "Ojcowie Kościoła a zło"

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Marcin Kromer – polski Liwiusz? Czyli rzecz o bohaterze kromerowej Historii
 • Marcin Kromer – polski Liwiusz? Czyli rzecz o narracji kromerowej Historii

Staż finansowany ze środków własnych

 • Staż duszpasterski na parafii połączony z kwerendą biblioteczną

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w bibliotekach zagranicznych
 • Kwerenda naukowa w bibliotekach zagranicznych

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Visit of Matthew Allan Gaumer Ph.D.
  [Wizyta dr Matthew Allan Gaumer]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Nadzieja w łacińskiej i greckiej epistolografii chrześcijańskiej IV i V wieku
 • Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w łacińskiej i greckiej epistolografii chrześcijańskiej IV i V wieku

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Ambroży o starości w swoich listach
  [w:] VOX PATRUM
 • Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Patrystycznej przy Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski, „Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, Siedlce 20-22 września 2010
  [w:] VOX PATRUM
 • God in Trinity in Tertullian’s Interpretation of the Act of Creation (Gen:1-2)
  [Bóg w Trójcy w tertulianowej interpretacji aktu stworzenia (Rdz 1-2)]
  [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Paweł Apostoł: Marcjona a Tertuliana
 • Tertulian – rygorysta a moralne wymagania Biblii. Ostrzeżenie dla współczesnych interpretatorów

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

 • Sprawozdanie z XVI Oksfordzkiej Konferencji Patrystycznej, 8-12 sierpnia 2011, Oxford, Wielka Brytania
  [w:] VOX PATRUM
 • Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Patrystycznej przy Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski, „Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, Siedlce 20-22 września 2010
  [w:] VOX PATRUM
 • Sprawozdanie z międzynarodowego spotkania patrologów „Patrologia syryjska i jej miejsce w badaniach polskich patrologów”, 25.6.-3.7.2011, Bejrut, Liban
  [w:] VOX PATRUM

Hasło encyklopedyczne

 • Paulin z Mediolanu
 • Polemiści wczesnochrześcijańscy
 • Petroniusz
 • Paweł z Leon
 • Paulin z Tyru
 • Patrokles z Arles
 • Patiens
 • Paulina i towarzysze
 • Paulina
 • Paulin z Trewiru
 • Paulicjanie
 • Piotr Diakon
 • Paulianiści
 • Patrycjusz
 • Patrycjusz
 • Pneumatycy

Rozdział w książce

 • Prace naukowe powstałe pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Franciszka Drączkowskiego
 • Wykaz opublikowanych prac ks. prof. dr hab. Franciszka Drączkowskiego

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Fructus Spiritus est Caritas

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Redakcja książki "Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym"

Recenzja artykułu naukowego

 • recenzja artykułu 1

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Organizacja konferencji "Heterodoksyjne tło doktryny wczesnochrześcijańskiej"
 • Radość u Ojców Kościoła

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Eschatology of the Time of Persecutions - Tertullian and Cyprian

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Udział w konferencji "Heterodoksyjne tło doktryny wczesnochrześcijańskiej"
 • Participation in the conference "Siriac Patrology and its place in the researches of Polish patrologists"
  [Udział w konferencji "Patrologia syryjska i jej miejsce w badaniach polskich patrologów"]
 • Patriarchaty Wschodu w starożytności

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • XVI Międzynarodowy Kongres Patrystyczny w Oksfordzie (8-12 VIII 2011)

Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

 • Stypendium naukowe na pobyt w Universita Sacro Cuore w Mediolanie
  [Stypendium]

Stypendium finansowane z innych środków

 • Scholarship of l’Association Internationale d’Études Patristiques
  [Stypendium l’Association Internationale d’Études Patristiques]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

 • Kwerenda naukowa w bibliotekach zagranicznych

Inny wyjazd naukowy

 • Wyjazd naukowy na Uniwersytet Sacro Cuore w Mediolanie, Włochy

Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego

 • Przyjęcie ks. prof. Bogdana Częsza

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z funduszy UE

 • scholarship HERA JRP 'Cultural Encounters'
  [kierownictwo grantu w ramach programu HERA JRP 'Cultural Encounters']

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

 • Nadzieja w łacińskiej i greckiej epistolografii chrześcijańskiej IV i V wieku

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę doktorską

2010


Książka naukowa recenzowana

 • Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana i Cypriana

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Cardinal Newman and the Fathers of the Church
  [Kardynał Newman i Ojcowie Kościoła]
  [w:] St Michael and All Angels Parish Newsletter

Udział w konferencji międzynarodowej

 • Terra Mariana - chosen facts of the history of Estonia
  [Terra Mariana - wybrane zagadnienia z historii Estonii]

Stypendium w ramach programu Erasmus

 • Eschatology of Tertullian and Cyprian and the Persecutions
  [Eschatologia Tertuliana i Cypriana a prześladowania]

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej

 • członek International Association of Patristic Studies

2009


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

 • Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej – Sekcja Polska

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego

2008


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 • członkostwo w zespole recenzentów czasopisma
  [w:] Roczniki Historii Kościoła

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzja artykułu 1
  [w:] Roczniki Teologiczno-Kanoniczne

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej

 • Członek Sekcji Patrystycznej przy Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski

2007


Redakcja działu czasopisma naukowego

 • Redaktor działu źródła
  [w:] Roczniki dobromiejskie

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Członek redakcji
  [w:] Roczniki dobromiejskie

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN

 • Projekt badawczy promotorski Eschatologia okresu prześladowań nad podstawie pism Tertuliana i Cyprian

2006


Hasło encyklopedyczne

 • Majoryn

2005


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

 • członek North American Patristic Society

2002


Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • [recenzja] Brian E. Daley, The Hope of the Early Church. A Handbook of Patristic Eschatology, Peabody Mass 2003
  [w:] VOX PATRUM