Marcin Wysocki

Ks. dr hab. Marcin Wysocki (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej

Stanowisko: Profesor KUL

Teologia patrystyczna - Teologia B, rok III:

*Mowa_27_Grzegorz_z_Nazjanzu

* Orygenes_-_o_zasadach - interpretacja Biblii

* Pisma_Ariusza_TP

*Tertulian_Duch_Sw

*Orygenes_D_Sw

* Grzegorz_z_Nyssy_Dialog

*Pelagiusz_Grzech_pierw

*Cyprian_de_unitate_4-8_list_66_eklezjologia

*Tertulian_mariologia

 

 

Archeologia chrześcijańska - doktoranci IHKiP: