dr Maksymilian Roszyk

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Ogłoszenia

 

Lista podstawowych pojęć na egzamin z historii filozofii dla I roku psychologii:

 

pojecia_2019

 

Konsultacje

 

Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej: 26.06, godz. 13-13.30; 28.06, godz. 14-14.30; 09.07, godz. 11.45-12.30; sala GG-039 lub GG-40.

 

Wykłady monograficzne

 

Rok akademicki 2012/13: Wstęp do filozofii krytycznej. Wittgensteina, Kanta i Kierkegaarda krytyka metafizycznego sposobu myślenia

Plakat: monograficzny_2013_plakat.pdf

Program: monograficzny_2013_program.pdf

Bibliografia dodatkowa (stan na dzień 2013-04-03): monograficzny_2013_bibliografia_dodatkowa_ver1.pdf

 

Rok akademicki 2011/12: Współczesna filozofia francuska

Program: monograficzny_2012_program.pdf

 

***

 

Gdy się nie silimy, by wyrazić to, co niewyrażalne, nic się nie zatraca.

Ludwig Wittgenstein