dr Maksymilian Roszyk

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Ogłoszenia

 

Brak aktualnych ogłoszeń.

 

 

Konsultacje

 

Konsultacje w semestrze zimowym: środa, godz. 15-15.50, czwartek, godz. 13.20-14.10; sala GG-039.

 

Wykłady monograficzne

 

Rok akademicki 2012/13: Wstęp do filozofii krytycznej. Wittgensteina, Kanta i Kierkegaarda krytyka metafizycznego sposobu myślenia

Plakat: monograficzny_2013_plakat.pdf

Program: monograficzny_2013_program.pdf

Bibliografia dodatkowa (stan na dzień 2013-04-03): monograficzny_2013_bibliografia_dodatkowa_ver1.pdf

 

Rok akademicki 2011/12: Współczesna filozofia francuska

Program: monograficzny_2012_program.pdf

 

***

 

Gdy się nie silimy, by wyrazić to, co niewyrażalne, nic się nie zatraca.

Ludwig Wittgenstein