dr Maksymilian Roszyk

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

STUDIA

Studia magisterskie - pod kierunkiem prof. Piotra Gutowskiego - odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz KU Leuven (Belgia). Studiował filozofię, historię, socjologię i teologię, uzyskując dyplom magisterski w zakresie filozofii teoretycznej na podstawie pracy zatytułowanej „Prawda a dzieje. Pojęcie tradycji w filozofii Alasdaira MacIntyre'a". 

Studia doktoranckie w zakresie filozofii teoretycznej odbył w latach 2007-2010 na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Doktoryzował się na podstawie rozprawy "Trzy sposoby podejścia do zagadnienia relatywizmu: A. MacIntyre, R. Rorty, P. Boghossian".

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki:

Trzy sposoby podejścia do zagadnienia relatywizmu: A. MacIntyre, R. Rorty, P. Boghossian, Lublin: Wyd. KUL 2017.

Powrót do praktyki. Krytyka tradycyjnych sposobów rozumienia religii i nowe idee rozwoju duchowego w myśli filozoficznej i teologicznej XIX i XX wieku, Lublin: Lubelskie Koło Wittgensteinowskie 2016 (współredaktor, wraz z M. Walczakiem).

 

Artykuły:

 

Problem jedności Tołstojowskiej koncepcji religii, "Roczniki Filozoficzne" 65 (2017) z. 4, s. 177-199.

Lwa Tołstoja koncepcja chrześcijaństwa - zarys tematyki, w: M. Roszyk, M. Walczak (red.), Powrót do praktyki. Krytyka tradycyjnych sposobów rozumienia religii i nowe idee rozwoju duchowego w myśli filozoficznej i teologicznej XIX i XX wieku, Lublin: Lubelskie Koło Wittgensteinowskie 2016, s. 97-120.

Czy istnieje coś takiego, jak "problem relatywizmu poznawczego"?, "Lectiones et Acroases Philosophicae", 9 (2016) z. 1, s. 199-220.

Davida Bloora ujęcie opozycji relatywizm-absolutyzm, "Studia Philosophica Wratislaviensia" 10 (2015) z. 1, s. 7-22.

Kilka uwag o zagadnieniu relatywizmu, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 8 (2013) z. 1, s. 141-158.

Relatywizm w sformułowaniu semantycznym a twardy problem relatywizmu poznawczego, „Przegląd Filozoficzny” 21 (2012) z. 3, s. 283-298. 

Filozofia Rorty'ego i problem uniwersalistycznego relatywizmu prawomocnościowego, „Przegląd Filozoficzny” 20 (2011) z. 3, s. 83-100.

Problem zła śmierci w twórczości J.R.R. Tolkiena. Zarys tematyki, w: A. Głąb (red.), Filozofia i literatura, Warszawa: WN Semper 2011, s. 212-234.

Relatywizm teoretyczny i relatywizm normatywny, "Roczniki Filozoficzne" 2010, z. 1, s. 201-227.

Historyzm i uprawomocnienie. Alasdaira MacIntyre'a historystyczna koncepcja uprawomocnienia, „Studia Philosophica Wratislaviensia" 2007, z. 2, s. 61-78. Przekład angielski:  Historicism and Justification. Alasdair MacIntyre’s Historicist Conception of Justification, “Studia Philosophica Wratislaviensia” Supplementary Volume, English Edition 2012, s. 203-219.

 

 

Recenzje

Karol Wojtyła, "Rozważania o istocie człowieka/Considerations on the Essence of Man, "Philosophical Investigations" 40 (2017) z. 4, s. 440-443.

Herman Cappelen, John Hawthorne, "Relativism and Monadic Truth", “Roczniki Filozoficzne” 2012, z. 1, s. 135-143.

Richard Rorty, Pascal Engel, "What's the Use of Truth?", "Roczniki Filozoficzne" 2010, z. 2, s. 295-300.

Patrick J.J. Phillips, "The Challenge of Relativism: Its Nature and Limits", "Roczniki Filozoficzne" 2009, z. 2, s. 203-210.

Timothy Mosteller, "Relativism. A Guide for the Perplexed", "Roczniki Filozoficzne" 2009, z. 1, s. 331-340.

Timothy Mosteller, "Relativism in Contemporary American Philosophy", „Roczniki Filozoficzne" 2008, z. 2, s. 542-547.

Alasdair MacIntyre, "The Tasks of Philosophy. Selected Essays, Volume 1", „Roczniki Filozoficzne" 2007, z. 2, s. 251-258.

Alasdair MacIntyre, "The Unconscious. A Conceptual Analysis (Revised Edition)", „Zeszyty Naukowe KUL" 2006 z. 1, s. 101-108.

 

WYBRANE REFERATY

 

Problem jedności Tołstojowskiej koncepcji religii, konferencja „Historyczne a współczesne koncepcje Boga i religii”, Kazimierz Dolny, 22-25 września 2016 r.

Czy istnieje coś takiego, jak "problem relatywizmu poznawczego"?, konferencja "Albert Einstein i rewolucja relatywistyczna" (z cyklu "Granice nauki"), Wrocław, 23-24 kwietnia 2015 r.

Źródła idei milczenia we wczesnej filozofii L. Wittgensteina, IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17-21 września 2012 r.

Relatywizm i niewspółmierność. Krytyka antyrelatywistycznego argumentu z nieistnienia odmiennych systemów epistemicznych, IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17-21 września 2012 r.

Relatywizm w sformułowaniu semantycznym a ‘twardy problem’ relatywizmu poznawczego, sympozjum „Kontekstualizm”, Wisła, 17-18 września 2012 r.

Rorty i antyuniwersalistyczna strategia przezwyciężenia relatywizmu, VIII Ogólnopolskie Forum Filozoficzne Młodych, Kraków, 15-16 maja 2010 r.

Relatywizm teoretyczny a koncepcje prawdy, Zlot Filozoficzny 2009, Kraków, 29-31 maja 2009 r.

Teza o niewspółmierności a relatywizm poznawczy, VII Ogólnopolskie Forum Filozoficzne Młodych, Kraków, 16-17 maja 2009 r.

Czym jest relatywizm? Uwagi o poglądach Paula Boghossiana, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa, 15-20 września 2008 r.

Relatywizm teoretyczny i relatywizm normatywny, VI Ogólnopolskie Forum Filozoficzne Młodych, Kraków, 17-18 maja 2008 r.

Argument na rzecz relatywizmu, odczyt na zaproszenie Koła Naukowego Studentów MISH KUL, Lublin, 9 maja 2008 r.

Historyzm i uprawomocnienie, Zlot Filozoficzny '07, Warszawa, 11-13 maja 2007 r.

 

***

 

Ave, Philosophe! Morituri te salutant.

 

Philosophus