dr Maksymilian Roszyk

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Konsultacje - Semestr Letni 2019/2020

ŚRODA

CZWARTEK