Mirosław Chmielewski

Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Katechetyki Integralnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
adiunkt - Katedra Katechetyki Integralnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: miroslaw.chmielewski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6903-479X